Stort engagemang kring "Plats för idrott"

Samtalen var många och engagemanget stort när RF-SISU Västmanland välkomnade till konferens med temat Plats för idrott. ”Ett brett utbud av tillgängliga idrottsanläggningar och idrottsmiljöer är en förutsättning för att kunna bedriva idrott. Därför känns det extra bra att alla kommuner i Västmanland fanns representerade”, säger Oscar Uusitalo anläggningsansvarig på RF-SISU Västmanland.

Sidan uppdaterades: 11 oktober 2023

Under måndagen samlades omkring 25 representanter, både politiker och tjänstepersoner, från Västmanlands tio kommuner i Köping för att lägga fokus på en av idrottsrörelsens viktiga framtidsfrågor, Plats för idrott.

Inkludera idrott i processer för samhällsplanering

Dagen inleddes med att Jonnie Nordensky, projektledare för Plats för idrott hos Riksidrottsförbundet, berättade om det pågående arbetet med att sprida kunskap om planering och utveckling av idrottsanläggningar. Målet med satsningen är att öka tillgången till ändamålsenliga idrottsmiljöer runt om i landet, bland annat genom att bättre inkludera idrott i processer för samhällsplanering.

Genomgången väckte många nyfikna frågor och bra samtal.

Daniel Glimvert och Jonnie Nordensky

Ny kunskap och inspitation

Daniel Glimvert, verksamhetssamordnare vid Centrum för idrottsforskning (CIF), tog vid. Han berättade om det uppdrag CIF har fått av regeringen gällande att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid. Plattformen ska utveckla, samla och förmedla kunskap för att samhället ska nå såväl breda som nya grupper av idrotts-, motions- och friluftslivsutövare.

Under eftermiddagen delade representanter från Köpings kommun med sig av sitt arbete med att etablera en folkhälsopark i kommunen. En satsning som kommer att skapa en rad olika aktivitetsmöjligheter på Kristinelunds sportfält. Det blev även en rundtur på området där arbetet redan är i full gång.

Maria Gustafsson, Suzana Macuh och Anders Eriksson från Köpings kommun

Fokus på samverkan

Ordet samverkan blev sedan nyckelordet när dagen summerades.

- Tanken med dagen var både att bidra till mer kunskap, inspirera och hitta möjligheter till samverkan över kommungränserna. Det engagemang som deltagarna visade känns väldigt positivt och vi fick bra input att ta med framåt i vårt fortsatta arbete”, säger Oscar Uusitalo.

Läs mer om Plats för idrott

Läs mer om vårt stöd för anläggningar och idrottsmiljöer

Sidan publicerades: 11 oktober 2023