Projektstöd IF: Återstart

Sidan uppdaterades: 28 mars 2023

Återstartsstödet är en möjlighet för dig och din förening att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar efter coronapandemin.

Syfte och målgrupp

Syftet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Det innebär att stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025. Stödet ska framför allt tillgängliggöras för föreningar med barn-och ungdomsverksamhet (7-25 år) och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Stödet kan sökas av samtliga idrottsföreningar i länet som behöver göra insatser för att rekrytera och behålla ledare eller aktiva.

Inriktningar och förslag på aktiviteter

Stödet kommer ha tre inriktningar:

 • Stöd till folkbildning och utbildning
 • Stöd till föreningsdemokrati
 • Stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden

Förslag på aktiviteter:

 • Styrelsen på träningsläger december 2022 och maj 2023
 • Föreningsdag - samla föreningen för en dag med utbilsningar och aktiviteter med fokus på gemenskap och glädje. Dagen ska involvera både aktivsa och ledare.
 • Behålla och rekrytera ledare - Fokus på utvecklande och lärade. Två möjliga spår: Analys och handlingsplan alternativ behålla ledare.
 • Rekryteringsinsater aktiva - Kostnadsfria prova på-dagar, lovaktiviteter eller övriga aktiviteter med fokus rekrytering.
 • Övriga idéer - spåna fritt. Kom ihåg att det ska kopplas till inriktningarna ovan.

Ansökan

Ansökan ska innehålla

 • Start-och slutdatum för projektet.
 • Målgrupp för projektet.
 • Syfte med projektet.
 • Beskrivning av genomförande och tidsplan.

Ansökan görs eller stäms av med er tillsammans med er idrottskonsulent.

Avgränsningar

Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av verksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Följande avgränsningar gäller:

Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.

Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie, sedan tidigare etablerad verksamhet.

Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-eller träningsavgifter.

Storlek på stöd

Utifrån ansökan tilldelas idrottsföreningen ett belopp. Maximalt kan en föreningen tilldelas 50 000 kronor.

Sidan publicerades: 2 november 2022

Hitta din förenings idrottskonsulent.