Projektstöd IF: Anläggning

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

RF-SISU Västmanland arbetar för att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer i vårt län. Det gör vi för att forskning visar att god tillgång till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer i närområdet bidrar till ökad fysisk aktivitet bland invånarna. På så sätt bidrar vi till att göra Västmanland starkare.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. För att öka tillgång och tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer avsätter Rikidrottsförbundet (RF) årligen medel till ett anläggningsstöd.

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det är därför viktigt att barn och unga är delaktiga i projekt som rör deras idrottsanläggning eller idrottsmiljö.

I september 2021 beslutade Riksidrottsstyrelsen om ett nytt regelverk för anläggningsstödet (pdf)Pdf, 149 kB.Länk till ett dokument som började gälla den 1 januari 2022.

Stöd inom anläggningsstödet

Det finns sex olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:

Stöd till idrottssytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)

Stöd till idrottsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)

Stöd till energi- och miljöprojekt

Stöd till renoveringsprojekt

Stöd till säkerhetsprojekt

Stöd till utrustning för parasport

Utöver RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan föreningar ofta söka för anläggningar och idrottsmiljöer från flera organisationer och myndigheter. Hos Arvsfonden kan du söka lokalstöd för en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om Arvsfondens lokalstöd. Länk till extern webbplats.

Jordbruksverket har ett stöd som syftar till att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Här kan du läsa mer om Jordbruksverkets stöd. Länk till extern webbplats.


Sidan publicerades: 2 november 2022

Kontakt

Oscar Uusitalo

Idrottskonsulent

010-476 48 11

Regional idrottsplan, anläggning, antidoping.