Idrott 65+

Sidan uppdaterades: 1 september 2023

Vi lever allt längre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Att vara aktiv i en idrottsförening ger möjlighet till fysisk aktivitet men också till ett positivt socialt sammanhang.

Om fler vuxna och äldre idrottar skulle många få en höjd livskvalitet och samhället skulle kunna spara mycket sjukvårdskostnader. Därför arbetar RF-SISU Västmanland aktivt för att skapa förutsättningar för idrott hela livet.

Sök projektstöd

Idrottsföreningar i Västmanland har möjlighet att söka projektstöd för att utveckla sin verksamhet för målgruppen personer 65 år och äldre (65+).

Målsättningen är att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+.

Två huvudområden är möjliga att söka stöd inom:

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Har er idrottsförening tankar på att starta ny eller utveckla befintlig verksamhet för målgruppen 65+ är ni varmt välkomna att kontakta oss på RF-SISU Västmanland för fortsatt dialog.

Alla ansökningar görs i dialog med föreningens idrottskonsulent -
Hitta er idrottskonsulent här.

Sidan publicerades: 2 november 2022

Kontakt

Elin Blomqvist

Idrottskonsulent

010-476 48 19

Rörelsesatsningen i skolan
Idrott 65+