Föreningskunskap

Sidan uppdaterades: 15 juni 2023

RF-SISU Västmanland arbetar för att Västmanlands idrottsföreningar ska ha goda kunskaper i föreningskunskap vilket ger förutsättningen för att driva en demokratisk och väl fungerande verksamhet.

En del av svenska idrottsrörelsen

Du som föreningsledare och din idrottsförening ingår i ett större sammanhang, den svenska idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen är organiserad i 71 olika Specialidrottsförbund (SF) som i sin tur är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF).

RF har ett ansvar att leda, företräda och stödja idrotten nationellt. För det regionala stödet finns 19 distrikt varav RF-SISU Västmanland är ett. Specialidrottsförbunden ansvarar för att utveckla den specifika idrotten nationellt.

Ramar och regler

Som en del av idrottsrörelsen finns det både ramar och stöd för föreningarnas verksamhet. Det finns ett ansvar som är tudelat. Dels handlar det om att som förening agera på ett sätt som tar hänsyn till vad som är bäst för föreningens medlemmar. Dels innebär ansvaret att agera på ett sätt som går i linje med de tankar och intentioner som den egna idrotten har, såväl som idrottsrörelsen i sin helhet. Det är därför viktigt att känna till hur idrottsrörelsen hänger samman.

Föreningskunskap är kunskap om de regler, traditioner och praxis som finns för hur en ideell förening fungerar. Denna kunskap omfattar hur beslut tas i en ideell förening, styrelsens mandat och ansvar och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Denna kunskap har växt fram under en lång tid och ska inte betraktas som statisk utan en kunskap som är i rörelse.

Bilda idrottsförening

Att driva en idrottsförening är både stimulerande och roligt. Men det finns saker att fundera över innan du startar föreningen. Bland annat bör du vara klar över varför du vill bilda en förening. Med föreningen följer också ett ansvar.

Så bildar ni idrottsförening (rf.se)

Driva idrottsförening

För att driva en förening krävs det kunskap inom en hel del områden. För att lära dig hur allt går till kan du kontakta din förenings idrottskonsulent. Vi erbjuder även allmänna utbildningar i föreningskunskap. Du hittar mer information under aktuella utbildningar.

Material inför årsmöten

Tillsammans med RF-SISU Sörmland har vi tagit fram ett material med information kopplat till årsmöten. Pdf, 233 kB.


Sidan publicerades: 25 november 2022

Kontakt

Malin Lundqvist

Idrottskonsulent

010-476 48 05

Budo & kampsport, judo, karate, taekwondo, funktionell fitness, korpen.
Kontaktperson: barn- och ungdomsfrågor. Samsyn. LOK-stödsfrågor.
Utbildare: Grundutbildning för tränare och Grundutbildning för föreningsledare

Material inför årsmöten

Brödtext