Styrelse och distriktsstämma

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

Vår styrelse, som väljs på distriktsstämman är utsedda att ansvara för organisation, förvaltning och beslutsfattande inom RF-SISU Västernorrland.

Distriktsstämma

Distriktsstämman är RF-SISU Västernorrlands högsta beslutande organ. Stämman hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) själva utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Distriktsstämman hålls på den tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före stämman samt på vår webbplats.

Stadgar

RF-SISU Västernorrland har till uppgift att enligt våra stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser. Vi ska också enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet.

Här kan du läsa RF-SISU Västernorrlands stadgar. Pdf, 246 kB.

Vår styrelse

Nedan hittar du kontaktuppgifter till RF-SISU Västernorrlands styrelse och valberedning.

Sidan publicerades: 15 november 2022

Kontakt

Hans Rosengren

Ordförande

072-224 04 42