Vi deltar i prideparader för allas rätt att vara sig själva – gör det ni också!

RF-SISU Västernorrland jobbar för en inkluderande idrott fri från diskriminering. Vi deltar i flera av länets Prideparader för att visa vårt ställningstagande för allas rätt att vara sig själva och älska vem som helst.

Sidan uppdaterades: 20 juni 2024

I dag känner alltför många HBTQ-personer att de inte kan ta plats inom idrotten. Hetero- och cisnormerna är starka i såväl samhället i stort som inom idrotten, men en medvetenhet hos oss i idrottsrörelsen kan få fler att känna sig välkomna.

Prideparaden är ett event som möjliggör för organisationer att visa sitt stöd för HBTQ-personer som på grund av könsidentitet eller sexuell läggning inte får samma självklara plats som alla andra.

Idrottsrörelsen ska aktivt motarbeta alla former av diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder, där diskriminering utifrån kön, könsidentitet eller sexuell läggning ingår. Därför är det självklart för oss på RF-SISU Västmanland att visa vårt stöd och delta aktivt i Prideparaden.

Samla ihop er idrottsförening och gå med ni också

Sommaren 2023 manifesterade vi under idrottsrörelsens flagg på paraden i Kramfors. I år kommer RF-SISU Västernorrland att delta i flera av följande Prideparader:

Kramfors Pride - Lördagen den 29 juni
Sundsvall Pride - Lördagen den 6 juli
Sollefteå Pride - Lördagen den 27 juli
Timrå Pride - Lördagen den 13 juli
Örnsköldsvik Pride - Lördagen den 17 augusti

Hämta handflaggor

Vill din förening gå i någon av ovanstående parad? Hör av er till er idrottskonsulent så kan ni hämta handflaggor på något av våra kontor. Tänk på att det är semestertider, så säkrast är att hämta flaggor under vecka 26.

Sidan publicerades: 20 juni 2024