Glädjande siffror: Barn- och ungdomsidrotten på väg att återhämta sig

Idrottsrörelsen i Västernorrland fortsätter återhämtningen efter pandemin. Det visar ny statistik från Riksidrottsförbundet.

– Föreningarna gör och har gjort ett fantastiskt arbete med att få tillbaka aktiva efter pandemin och det har gett resultat, säger Elisabeth Byström, distriktsidrottschef RF-SISU Västernorrland.

Sidan uppdaterades: 15 april 2024

Coronapandemin slog hårt mot idrottsrörelsen, särskilt mot barn och ungdomar, med sina skarpa restriktioner för både träning och tävling.

Antalet deltagartillfällen inom den Västernorrländska barn- och ungdomsidrotten sjönk kraftigt under pandemiåren med den största dippen 2021 då Västernorrland under en period hade allra högst smittspridning i samhället. Efterföljande period har föreningar och förbund arbetat hårt för att både locka gamla och nya deltagare till idrotten. Det ger resultat.

Nu visar färsk så kallad Lok-stödsstatistik från Riksidrottsförbundet att västernorrländsk idrottsrörelse närmar sig deltagarnivåer i paritet med nivåer innan pandemin. Siffrorna ska dock ännu ses som preliminära.

Förkortningen Lok står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). Genom Lok-stödet mäts varje år barn och ungdomars deltagande i föreningsidrotten.

– När det var som värst 2021 låg vi på ett tapp på -23 procent i länet, vilket motsvarar var fjärde ungdom. Innebandyn, ishockeyn och fotbollen stack ut med de största numerära minskningarna. Nu ser vi att fotbollen har passerat nivåerna som var innan pandemin och ishockeyn och innebandyn är på god väg, säger Elisabeth Byström.

"Se till vår egen återhämtning"

Västernorrland som distrikt i Sverige ligger dock fortsatt lågt i antal deltagartillfällen sett i relation till andra delar av landet.

–Eftersom vi hade så stort tapp 2021 så dras vi med det fortfarande. Det viktigaste för oss i Västernorrland är att se till vår egen återhämtning och att den går åt rätt håll. säger Elisabeth Byström och fortsätter:

– Idrottsföreningarna jobbar med att utveckla sina föreningar, inte minst när det kommer till rekrytering av ledare och aktiva. Vi vet att det är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och tålamod och jag är övertygad om att det kommer synas framåt i Lok-stödsstatistiken.

– Samtidigt som vi gläds åt de nya siffrorna kan vi konstatera att det är stora skillnader mellan idrotterna och att det också ser olika ut i kommunerna. Här behöver vi samverka med kommunerna för att ge dessa idrottsföreningar de bästa förutsättningarna för att klara sin återhämtning, säger Elisabeth Byström.


FAKTA: Sammanställning Lok-stöd 2019-2023, Västernorrland

Deltagartillfällen (7-25 år)

2019: 1 576 694

2020: 1 353 068
2021: 1 217 652
2022: 1 364 504

2023: 1 447 480

Sidan publicerades: 12 april 2024