Vad gäller för LOK-aktivitet med deltagare med funktionsnedsättning?

LOK-stöd finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Alla idrottsföreningar i Västernorrland som är anslutna till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn och ungdomar kan söka stödet.

Sidan uppdaterades: 21 februari 2024

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år. För personer med funktionsnedsättning finns dock ingen övre åldersgräns.

LOK-stödet använder begreppet "funktionsnedsättning" utifrån Socialstyrelsens definition.

Med deltagare med funktionsnedsättning i LOK-stöds regelverket räknas

  • deltagare som med anledning av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder eller specialanpassad utrustning.
  • deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens.
  • deltagare i verksamhet arrangerad av förening ansluten till Svenska Parasportförbundet eller Svenska Dövidrottsförbundet omfattas alltid av begreppet deltagare med funktionsnedsättning.

Hur registreras det i närvaro och varför?

För att kunna ta del av stöd för personer som har en funktionsvariation när det gäller personer äldre än 25 år måste alltid deltagare markeras i själva aktiviteten.

När det gäller IdrottOnline finns det en extra ruta i aktiviteten som fylls i när aktivitets skapas alternativt när den närvaroregistreras. Motsvarande finns i LOK-registrerings appen.

Lathund hur att närvaroregistrera aktivitet

Det är alltid bra att visa vilka typer av verksamhet föreningen har. Om föreningen bedriver aktiviteter för personer med funktionsvariation är det viktig statistik för idrottsrörelsen men också för kommuner där det visar på behov som finns. Registrera därför gärna alltid när det finns deltagare med funkionsnedsättning, även när personerna är mellan 7-25 år.

Det ska dock inte registreras i personers personkort i medlemsregister, endast i aktiviteterna.

Kontakta idrottskonsulent

När det gäller andra möjligheter att söka stöd och för verksamhet kopplat till medlemmar med funktionsnedsättning finns det utbildningar att gå och också om föreningen har bra idéer ni vill förverkliga finns det möjligheter. Kontakta er idrottskonsulent som kan hjälpa er.

Hitta er idrottskonsulent

Sidan publicerades: 21 februari 2024