Vi söker föreningar till kommunikationslyftet med start i augusti

I höst är det dags för omgång två med vår stora satsning på kommunikation under 2023, där RF-SISU Västernorrland stöttar föreningar i länet, främst kopplat till sociala medier. Vi drar igång med informationsmöten i augusti och startar "på riktigt" i september, v. 38, och satsningen pågår under cirka tre månader. Vill ni vara med? Anmäl ert intresse via länken längst ned i artikeln!

Sidan uppdaterades: 27 juni 2023

Ni satsar er tid! Vi satsar resurser, material, kursledare och engagemang samt enskild rådgivning under satsningens genomförande, samt uppföljningssamtal med extra råd och tips ytterligare en tid efter att er insats avslutats.

Kostnaden subventioneras till 100 procent

Kommunikationslyftet kostar 25.000/förening. Genom idrottsrörelsens Återstartsstöd kommer varje förening subventioneras med hela summan. Alla utbildningsinsatser, material och personlig handledning ingår och finansieras genom kommunikationslyftet.
Under resans gång arrangeras gemensamma workshops en gång i månaden. Mellan workshopsen genomför ni eget arbete med både lärgruppsarbete och genomför praktiskt arbete enligt den plan som tas fram under de gemensamma tillfällena.

Kramfors, Ånge och Sollefteå prioriteras

Framgångsrikt kommunikationsarbete kräver insats från fler än en person. Vi har därför som krav att ni under detta arbete är minst 3 personer från föreningen som både deltar under de gemensamma tillfällena och under ert eget arbete mellan träffarna. Denna omgång prioriterar vi Kramfors, Ånge och Sollefteås kommun. Vid möjlighet startar vi upp även i andra kommuner, så anmäl ert intresse oavsett vilken kommun ni tillhör!

Vi kommer gemensamt signera (av er föreningens firmatecknare) en överenskommelse om vad som förpliktigar inom ramen för satsningen.


Utbildare:
Madelene.wiig@rfsisu.se
010-8844896

Skicka in ert intresse via länken nedan.
Länk till intresseanmälan:


Sidan publicerades: 17 maj 2023