Satsa på idrottsskola eller fotbollsskola i sommar – vi utbildar era unga ledare

Förra året utbildades 160 nya unga ledare inför sommarens idrottsskolor i länet och 33 föreningar tog hjälp av RF-SISU Västernorrland både med att utbilda ledarna, få ekonomiskt stöd för att hålla nere anmälningsavgifter och få tillgång till material för att hålla i värdegrundssamtal och samarbetsövningar . Nu hoppas vi på ännu fler sommaren 2023! Tillsammans ger vi fler barn möjlighet att idrotta!

Sidan uppdaterades: 28 februari 2023

Fotbollsskolor har tidigare varit ett känt fenomen på sommaren. Under pandemin gick de dessvärre ned till ett minimum och i fjol gjordes därför en extra satsning på att få igång fler idrottsskolor igen, och inte bara fotbollsskolor. Under sommaren anordnades 33 idrottsskolor i elva olika idrotter med stöd från RF-SISU Västernorrland.

En idrottsskola är en perfekt möjlighet både att få igång nya unga ledare och också rekrytera nya aktiva, oavsett vilken idrott man verkar i.

RF-SISU Västernorrland har möjlighet att stötta idrottsskolor även i år. Det gäller dessutom fotbollsskolor, oavsett vilket koncept man kör efter, som Lira Blågult eller Stadium.

Den 2 mars hålls ett digitalt informationsmöte, kl 18 för samtliga idrotter exklusive fotboll och kl 19.15 drar infomötet för fotbollen igång. På det sistnämnda mötet deltar även Ångermanlands Fotbollsförbund och Medelpads Fotbollsförbund.

Anmäl er här:

18.00 samtliga idrotter exkl fotboll

19.15 fotbollsföreningar

Vid frågor, kontakta vår idrottskonsulent Ann-Louis Karlsson på mail ann-louis.karlsson@rfsisu.se

Sidan publicerades: 28 februari 2023