SDF-dialog

Välkommen till en digital SDF-dialog med RF-SISU Västernorrland.

Inför 2023 utökade vi den årliga idrottsdialogen för SDF med kvartalsvisa avstämningar. Nu är det dags för höstens digitala dialog. Representanter för SDF i Västernorrland är välkomna.

Sidan uppdaterades: 8 september 2023

Plats:

Teams

Datum:

tisdag 19 september 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 19.30

Anmälan:

Senast söndag 17 september 2023, kl. 23.30

Sidan publicerades: 8 september 2023