Lärgruppen – den enkla metoden för folkbildning i föreningen

Sidan uppdaterades: 15 februari 2024

Gemensamma samtal sätter idéer i rörelse och utvecklar föreningen. Lärgruppen är den verksamhetsform inom folkbildningen som används när din förening eller ditt lag vill lära något nytt och utvecklas tillsammans. En lärgrupp är en mindre grupp med människor som regelbundet träffas för att tillsammans samtala kring ett visst ämne.

En lärgrupp kan utgå från nästan vilket tema som helst. Till exempel att lära mer om sin idrott, prata om kost eller hur man är en bra kompis. Det kan handla om ledarutveckling, att planera ett arrangemang eller hur framtidens förening ser ut. Gruppen kan träffas fysiskt eller digitalt och man kan också göra studiebesök eller bjuda in en expert.

En lärgrupp bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del och dela med sig av varandras erfarenheter och perspektiv. Samtalet utgår ifrån ett tema som är angeläget för er förening. Till hjälp har ni reflektions- och samtalsfrågor - en lärgruppsplan. Någon i gruppen är lärgruppsledare och hjälper till att fördela ordet, hålla tråden och se till att alla kommer till tals.

En lärgrupp kan genomföras när och var som helst - i styrelserummet, i omklädningsrummet, i stallet eller runt fikabordet i klubbstugan. Träffarna genomförs antingen i anslutning till någon av era redan planerade sammankomster eller under en eller flera helt separata träffar.

En lärgrupp riktar sig till föreningens alla medlemmar, till exempel ledare, tränare, styrelse, föräldrar, utövare eller funktionärer.

Kontakta oss när ni vill starta en lärgrupp

Kontakt alltid RF-SISU Västernorrlands idrottskonsulenter när vi vill starta en lärgrupp i er förening. Vi kan bidra med tips och idéer och genom vårt folkbildningsanslag har vi dessutom möjlighet att bidra med ett visst ekonomiskt stöd, till exempel genom att ta kostnader för utbildningsmaterial, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera. Lärgruppen rapporterar ni sedan in via IdrottOnline till oss - vi visar gärna hur det går till. Tillsammans gör vi din förening starkare och sätter ideér i rörelse.

Kontakta din idrottskonsulent för mer information.

Ni bestämmer hur ofta och hur länge ni vill träffas

En lärgrupp pågår under totalt minst 3 utbildningstimmar (á 45 minuter) och består av minst 3 deltagare inklusive lärgruppsledaren. Erfarenhetsmässigt rekommenderar vi att lärgruppen har 6–9 deltagare och att varje träff är 1–3 timmar lång. Ni planerar själva hur ofta, hur länge och när ni ska träffas och vad ni vill fokusera mer på och samtala om.

Deltagarnas ålder

Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan göras från denna regel och låta deltagare från 7 år delta i lärgruppsverksamhet under förutsättning att verksamheten är pedagogisk och tidsmässigt är anpassad för målgruppen.

Gör en plan för lärgruppen

Innan ni startar en lärgrupp i er förening så enas vi om en lämplig lärgruppsplan. Planen ger dig och din förening stöd i att skapa strukturerade, värdefulla och utvecklande samtal. Planen är en guide som stimulerar till samtal kring det tema ni har valt. Den hjälper er att sortera era idéer och tankar och samtidigt skapa en handlingsplan för ert fortsatta arbete.

Lärgruppsplanen är antingen framtagen av SISU Idrottsutbildarna eller så har ni i föreningen gjort en egen i samverkan med RF-SISU Västernorrlands idrottskonsulenter

Alla lärgrupper ska ha en lärgruppsledare

Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan, vilket vi har valt att kalla lärgruppsledare. Utsedd lärgruppsledare har i uppgift att leda samtalen framåt och samtidigt se till att alla i gruppen får utrymme i samtalen. Alla i gruppen har värdefulla erfarenheter och perspektiv som bör tas tillvara. Lärgruppsledare är en viktig roll för att se till att skapa bra förutsättningar för samtal, en tillit och öppenhet i gruppen. Lärgruppsledaren ska vara godkänd av RF-SISU Sörmland.

Mer om lärgruppsledaren kan du läsa på vår webbplats.

Mer information för lärgruppen och lärgruppsledaren

Här finns länkar för mer information till er som ska starta lärgrupper i föreningen.

Guide för folkbildning i föreningen (pdf) Pdf, 992 kB. En guide för dig som bedriver folkbildnings- och utbildningsverksamhet i en förening. Du kan till exempel vara ledare, utbildningsansvarig eller lärgruppsledare i din förening.

Guide för lärgruppsledare (pdf) Pdf, 469 kB. Som lärgruppsledare behöver du inte ha svar på alla frågor, utan din roll är att vara samordnare, pådrivare och inspiratör. Guiden ger dig tips och idéer som kan underlätta och vara till hjälp i ditt uppdrag.

Praktisk handledning för lärgruppsledare i digitala lärgrupper (pdf) Pdf, 441 kB.För dig som ska vara lärgruppsledare för en digital lärgrupp.

Utbildning för lärgruppsledare En webbutbildning för dig som ska vara lärgruppsledare.

Välkommen som deltagare (pdf) Pdf, 1 MB. För dig som ska delta i en lärgrupp eller bara är nyfiken på vad en lärgrupp är.

Sidan publicerades: 15 november 2022