170 idrottsledare samlas i Umeå för att prata om trygga och utvecklande idrottsmiljöer

Idag 20 april arrangeras Ledarforum i Umeå – en mötesplats för idrottsledare i Västerbotten. I år handlar programmet om det goda ledarskapet och hur idrottsledare kan arbeta för att skapa trygga idrottsmiljöer där de aktiva mår bra, utvecklas och når sin fulla potential. Totalt deltar 170 ledare, från 40 föreningar och 15 olika idrotter.

Sidan uppdaterades: 20 april 2024

– Jättekul att vi lyckas samla så många ledare i år! För den enskilde ledaren är det här en kunskapshöjare som innebär bättre förutsättningar att få sina aktiva att trivas, må bra och utvecklas. Insikterna är direkt applicerbara på den dagliga verksamheten, säger Fredrik Holmgren, sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott, RF-SISU Västerbotten.

För få idrottsföreningar har ett aktivt trygghetsarbete

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Målet är att alla – barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta och känna sig trygga. Ändå förekommer det för ofta att individer far illa. En årlig enkät som RF-SISU Västerbotten genomför bland länets idrottsföreningar visar att ungefär 40 procent av föreningarna saknar en plan för sitt trygghetsarbete. Lika många saknar därtill ett system för att fånga upp om/när någon far illa.

– Utifrån det, och utifrån alla de fall som uppdagas inom idrotten, kan vi konstatera att fler föreningar behöver ha ett aktivt och ständigt pågående trygghetsarbete. Om idrotten inte upplevs trygg kommer ingen i slutändan att vilja vara där, så enkelt är det, säger Fredrik Holmgren.

Utvecklingsmiljöer, talangbegrepp, psykisk hälsa och särskilda behov på agendan

Programmet kommer att innehålla såväl föreläsningar som reflekterande samtal där vetenskapligt belagda insikter blandas med goda erfarenheter. Föreläser gör PG-Fahlström, lärare och idrottsforskare vid Linnéuniversitetet i Växjö, Måns Lööf, till vardags arbetande med barn och unga med särskilda behov inom barn- och ungdomspsykiatrin i Gävle samt Per Höglund, legitimerad psykolog/psykoterapeut och forskare vid Umeå universitet. Föreläsarna kommer att synliggöra vad som karaktäriserar en god utvecklingsmiljö inom idrotten, vilka faktorer som påverkar en individs utveckling, vad talang egentligen är, hur ledare kan bemöta barn och ungdomar med särskilda behov och vilka faktorer som kan stärka psykisk hälsa och välmående hos individer inom idrotten.

Ledarforum arrangeras av RF-SISU Västerbotten med stöd av LF Västerbotten och i samverkan med Region Norr ishockeyförbund, Västerbottens fotbollsförbund och Västerbottens innebandyförbund.

Sidan publicerades: 20 april 2024

Kontakt

Fredrik Holmgren

Idrottskonsulent

090-695 56 12

Kommunansvar: Vännäs
Sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott