Grundutbildning för föreningsledare – rusta föreningens styrelse

Grundutbildning för föreningsledare finns på tre olika nivåer i Västerbotten. Alla delar ger dig som aktiv ledamot eller ordförande i en styrelse en bra grund att stå på, oavsett om du är ny eller har mer erfarenhet av styrelsearbetet.

Sidan uppdaterades: 5 april 2024

– Utbildningarna ger dig grundläggande kunskaper i vad som faktiskt förväntas av dig som ledamot eller ordförande i en styrelse. Styrelsen är ett team och för att effektivisera och skapa samsyn i arbetet behöver man lära känna varandra och ta reda på varandras individuella kunskaper, säger Linda Hjortborg, idrottskonsulent på RF-SISU Västerbotten.

Tre delar – välj upplägg tillsammans med din styrelse

Grundutbildning för föreningsledare – digital (4 timmar)
Den här utbildningen är uppdelad på två digitala träffar och passar dig som är ny i en styrelse och vill veta mer om hur en förening fungerar och hur ett styrelsearbete går till. Här har du möjlighet att utbyta erfarenheter med andra personer i samma roll som du. Välj om ni vill gå utbildningen enskilt eller med hela/delar av styrelsen.
Läs mer och anmäl dig här.

Grundutbildning för föreningsledare – i föreningen (4-6 timmar)
Här träffas hela styrelsen, gärna tillsammans med en idrottskonsulent från RF-SISU Västerbotten under en kväll eller helgdag. Här kan styrelsen själv välja om ni vill ha någon form av fördjupning inom ett visst område, till exempel inom rekrytering/engagemang, roller i styrelsen eller hur man effektiviserar styrelsearbetet. Ta kontakt med din förenings idrottskonsulent.

Grundutbildning för föreningsledare – Träningsläger för styrelsen (cirka 12 timmar)
Här träffas styrelsen under ett dygn, tillsammans med andra föreningars styrelse från Västerbotten för erfarenhetsutbyte. Dygnet ger er en bra fördjupning i styrelsearbetet där ni tar tillsammans fram konkreta handlingsplaner utifrån valt område att fokusera på. Det kan t.ex vara engagemang/rekrytering, roller i styrelsen eller hur ni tillsammans skapar ett effektivt, lustfyllt och meningsfullt styrelsearbete. Läs mer och anmäl dig här.

– Du och din styrelse väljer själva vilken nivå ni vill starta på. Skillnaden mellan Grundutbildning för föreningsledare digital jämfört med de andra två är att den kan ni välja att göra enskilt och inte i grupp. Vi föreslår också att om föreningen har en ny person i styrelsen att starta med de digitala träffarna, säger Linda Hjortborg.

Sidan publicerades: 4 april 2024

Kontakt

Linda Hjortborg

Idrottskonsulent

090-695 56 10

Kommunansvar: Vännäs
Sakkunnig i projektstöd barn och ungdom