Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott – så kan din förening arbeta

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är en vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och mål betyder i praktiken. Riktlinjerna omfattar all verksamhet inom idrottsrörelsen för personer upp till 19 år.

Sidan uppdaterades: 26 mars 2024

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är en praktisk guide för barn- och ungdomsidrotten i Sverige. Riktlinjerna stöder den svenska idrottsrörelsens mål att bli den bästa i världen för alla åldrar. De finns till för att skapa en ungdomsverksamhet som respekterar barns rättigheter enligt barnkonventionen och de främjar idrottsrörelsens övergripande mål.

– Idrottsverksamhet för barn och unga ska vara rolig och få de som är med att må bra både i stunden och i det långa loppet. Riktlinjerna ska fungera som stöd för ledare och idrottsföreningar i arbetet att lyckas med det uppdraget, säger Fredrik Holmgren, sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott.

Hur kan föreningen arbeta med riktlinjerna?
Mitt tips är att läsa igenom riktlinjerna tillsammans med andra i sin förening. Dokumenten riktar sig framför allt till organisationsledare på styrelse- och sektionsnivå. Läser man riklinjerna i sin helhet finns det konkreta utvecklingspunkter under varje huvudriktlinje som föreningen kan utgå ifrån för att utveckla verksamheten i linje med riktlinjerna. Exempelvis under rubriken Insatser för att skapa välkomnande och trygga idrottsmiljöer finns punkten: Ta fram/uppdatera en handlingsplan för när någon bryter mot riktlinjerna för trygga och inkluderande miljöer. Till exempel kan föreningen själva jobba vidare med punkterna i lärgruppsform.

Hur kan RF-SISU finnas som stöd i arbetet?
– Om föreningen tycker det är svårt att komma igång med arbetet på egen hand, så finns vi idrottskonsulenter som stöd och kan guida er i arbetet. Vi kan bidra med material och underlag, anpassat till den insatsen som föreningen vill göra. Vi anpassar också materialet och underlaget utifrån vilken målgrupp som vill jobba med frågan, t.ex föreningens ledare.

Kontakta din förenings idrottskonsulent.

Riktlinjerna har tagits fram i samråd med specialidrottsförbunden (SF) och barnrättsorganisationer (UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Friends och Bris) och utgår från forskning om goda, idrottsliga utvecklingsmiljöer.

Fem huvudriktlinjer

Riktlinjerna innehåller fem huvudriktlinjer och ett antal konkreta insatser för att utveckla verksamheten.

De fem huvudriktlinjerna för barn- och ungdomsidrott är:

1. Trygghet – skapa trygga och välkomnande miljöer
2. Delaktighet – erbjud deltagande och inflytande
3. Glädje – främja inre drivkraft och långsiktig utveckling
4. Allsidighet – möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
5. Hälsa – bidra till hälsa och välbefinnande över tid

Sidan publicerades: 21 mars 2024

Kontakt

Fredrik Holmgren

Idrottskonsulent

090-695 56 12

Kommunansvar: Vännäs
Sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott