Renoveringsbehov av idrottsanläggningar i Västerbotten

Både idrottsföreningar och kommuner upplever renoveringsbehovet av idrottsanläggningar som en stor utmaning. Ett tydligt exempel i Västerbotten är Malå Simhall – som är i akut behov av renovering. Simhallen har varit stängd sedan 2018 på grund av att anläggningen är i alldeles för dåligt skick – något som får konsekvenser för kommunens barn och ungdomar.

Sidan uppdaterades: 6 september 2023

– På sikt kan folkhälsan komma att påverkas, säger Åsa Johansson, idrottskonsulent på RF-SISU Västerbotten med kommunansvar i Malå.

I Riksidrottsförbundets anläggningsenkät från 2022 fick landets idrottsföreningar svara på frågor om idrottsplats, yta och anläggning, i syfte att få en samlad bild över idrottens syn på sin anläggningssituation. I RF:s enkät svarade närmare hälften av idrottsföreningarna i Västerbotten att det finns ett stort renoveringsbehov på den plats där de idrottar. Därtill visade även Riksidrottsförbundets kommunundersökning att kommunerna ser renoveringsbehoven som den största utmaningen för den långsiktiga planeringen av idrottsytor.

I Västerbotten finns 6 av de 10 minsta kommunerna i landet sett till befolkningsmängd och det är klart att utmaningen i fråga om prioritering av resurser blir extra tydlig här. Det är svårt att få resurserna att räcka till när den lagstadgade verksamheten fått sitt, säger Daniel Sandström, ansvarig för anläggningar och idrottsmiljöer på RF-SISU Västerbotten.

Malå Simhall – en anläggning med stora renoveringsbehov

Renoveringsbehoven finns både i städerna och på landsbygden, inom traditionella idrottshallar, i utomhusmiljöer och klubbstugor. De renoveringsbehoven som pekas ut av länets idrottsföreningar är främst renovering av aktivitetsytor, sociala ytor som läktare och mötesrum samt omklädningsrum, dusch och toaletter.

Ett exempel på en anläggning i Västerbotten som är i akut behov av upprustning och ombyggnation är simhallen i Malå. Simhallen har varit stängd sedan 2018 på grund av för stora renoveringsbehov, då badhuset var i alldeles för dåligt skick och det inte gick att säkerställa gästernas säkerhet.

– Det är såklart väldigt olyckligt. I nuläget är det endast enstaka föreningar som blivit drabbade av att simhallen har stängt igen, men å andra sidan finns det inte heller någon möjlighet att starta upp någon ny verksamhet, om det intresset skulle finnas, säger Åsa Johansson och fortsätter:

– En förening som blev drabbade av att simhallen stängde igen var HjärtLung-föreningen som hade sin vattengymnastik där. En viktig verksamhet för att förhindra hjärt- och kärlsjukdomar och som nu inte längre blir av.

Konsekvenser för kommunens barn och unga

Utifrån ett folkhälsoperspektiv så är det inte bara idrottsföreningarna i Malå som blivit drabbade av nedstängningen. Problematiken är större än så, menar Åsa Johansson.

– Det får såklart konsekvenser för kommunens barn och unga av att vi inte har någon simhall, även om de inte tillhör föreningsidrotten. Det leder bland annat till att simkunskapen blir låg eftersom skolan har tvingats att dra ned på antalet badlektioner.

Daniel Sandström menar på att det också är viktigt att påpeka att renoveringsbehovet inte bara gäller kommunägda hallar.

– I Västerbotten har vi också många föreningsdrivna anläggningar med stora renoveringsbehov. Inte minst inom ridsporten där många föreningar frågar efter stöd till renovering av underlag i ridhus och ridbanor, avslutar han.

Fyra tips för att möta renoveringsbehovet

Kommunal nivå

  • Gör en behovskartläggning i kommunen – både för kommunägda och föreningsägda platser
  • Var tydlig med prioriteringar och för en dialog med föreningslivet – idrottsrörelsen och kommunen kan tillsammans synliggöra var behoven är som störst
  • Se renoveringen som möjlighet att skapa nya värden på platsen – kan vara en chans att få till sociala ytor och locka nya målgrupper

Nationell nivå

  • En nationell anläggningsfond kan fungera som en katalysator för nya innovativa anläggningar

Sidan publicerades: 6 september 2023