Sök projektstöd för 65+

Nu kan din förening få stöd från oss för att starta eller utveckla aktiviteter för seniorer 65 år och äldre – med målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda en hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet.

Sidan uppdaterades: 12 september 2023

Projektstödet Idrott 65+ är nu öppen och sista ansökningsdag är 31 oktober 2023. Stödet syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla – eller starta upp – idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre.

– Vi hoppas att många av våra västerbottniska föreningar söker projektstödet för att utveckla sin redan befintliga verksamhet för 65+ eller som en morot för att starta upp en ny, säger William Grenholm, sakkunnig idrott 65+.

Två huvudområden är möjliga att bevilja stöd inom

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen

Följande avgränsningar gäller för projektstödet

  • Läger: projektmedel får inte beviljas för att bekosta läger.
  • Individuella kostnader: projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.
  • Annan huvudanordnare: stöd får inte beviljas för IF:s deltagande i projekt med annan huvudanordnare än den egna föreningen.

Gör en ansökan

För de projektstöd som RF-SISU Västerbotten beviljar kontaktar du någon av våra idrottskonsulenter och presenterar er projektidé eller skickar in en ansökan via Idrottonline.

Redovisning av erhållet stöd

  • Föreningar måste, senast den 31 januari året efter projektets slutdatum infallit inkomma med en återrapport av genomfört projekt.
  • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 31 januari får ej beviljas nya medel.
  • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars ska återbetala erhållet stöd.

Kontakt

Om du har några frågor kontaktar du er idrottskonsulent alternativt William Grenholm, sakkunnig idrott 65+.

Sidan publicerades: 5 maj 2023