Mixade träningsgrupper – en väg mot en mer jämställd idrott?

I veckan sätter vi fokus på mixade grupper, samträning, inom idrotten. En förening i Västerbotten som alltid har könsmixade träningsgrupper är IFK Umeå Boxning.

Sidan uppdaterades: 8 mars 2023

– För oss är det inget konstigt eftersom vi tycker att alla kan träna tillsammans. Vi gör ingen skillnad på träningen och förbereder oss likadant, oavsett kön. Jag tycker mixade grupper också bidrar till inkludering och en större öppenhet, säger Joakim Eriksson, ledare i IFK Umeå Boxning.

Se varandra som jämbördiga träningskompisar

Svensk idrott har som mål att år 2025 vara en jämställd idrott, på alla nivåer. En väg mot målet kan vara att ha fler mixade träningsgrupper, en mix som kan bidra till att unga av olika kön kan se varandra som jämbördiga träningskompisar genom att mötas i den gemensamma identifieringen som ”idrottare”.

Joakim Eriksson, ledare inom IFK Umeås boxningssektion, kombinerar studier på tränarprogrammet vid Umeå Universitet med sitt ideella engagemang i föreningen. Han berättar att boxningssektionen har mixade träningsgrupper i verksamhetens alla åldrar, från sex år och uppåt.

– För vår del har det fungerat väldigt bra och jag tror att det är det bästa vi kan göra för vår verksamhet. Vi har och har haft stora framgångar, både nationellt och internationellt samt inom breddverksamheten med många av våra idrottare. Jag som är född inom boxningen tycker snarare att det är märkligt att man till exempel inom lagidrotten delar upp könen i så pass tidig ålder, berättar Joakim.

"Boxning är en idrott för alla, oavsett kön"

I RF:s stadgar står det ingenting om att idrott ska delas in efter kön, även om det är en indelning vi ofta använder i vår idrottsliga praktik. Forskning visar att man kan utmana stereotypa könsroller genom att träna tillsammans. Joakim beskriver fördelarna som han upplever tillkommer med mixade träningsgrupper:

– Fördelarna är att vi får bort machokulturen inom boxningen och inom idrotten generellt sätt. Boxningen har väl en historik om att vara en tuff och manligt kodad idrott. Därav tycker jag att det är en fördel med träna med mixade grupper för jag tror att det bidrar till att det försvinner. Boxning är inte typiskt tufft eller manligt, utan boxning är en idrott som är till för alla, för alla individer, oavsett kön.

Ledarskapet är avgörande

Samträning är dock ingen garanti för jämställdhet. Det förutsätter att idrottandet organiseras och leds på ett sätt där gränser och olikheter mellan unga av olika kön snarare rivs än byggs upp. Tränarens förhållningssätt och kompetens blir därför avgörande i att skapa jämställda relationer.

– Det handlar givetvis mycket om ledarskapet, hur man uttrycker sig, vilka normer och värderingar som finns inom verksamheten. Använder jag ord som skiljer idrottarna åt eller behandlar jag dem olika utifrån kön? Då är man helt fel ute, tror jag, säger Joakim Eriksson

– Sen tror jag också det är viktigt med en blandning av manliga och kvinnliga ledare i träningsgrupperna, något som vi har riktat in oss på. Det tror jag skapar att vi får jämställda grupper. Vi skapar också bra med förebilder för barn och unga. Våra tävlingsaktiva är oftast ledare för våra barn- och ungdomsgrupper, avslutar Joakim Eriksson

Sidan publicerades: 8 mars 2023