Dags för en ny ordförandeträff – med fokus på demokrati och delaktighet

Onsdag 8 ferburari genomför vi den andra ordförandeträffen inom ramen för det nystartade ordförandenätverket. Syftet med nätverket är att erbjuda dig som föreningsordförande inom idrotten i Västerbotten ett eget rum för gemensam reflektion, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 

Sidan uppdaterades: 11 januari 2023

Den första ordförnadeträffen genomfördes digitalt den 28 september. Där fick deltagarna gemensamt sätta ramarna för kommande träffar samt lyssna till och samtala med RF-SISU Västerbottens egna ordförande, Åsa Ögren, som berättade om sina egna erfarenheter av styrelsearbetet och sin roll som ordförande.

Grundtanken är att genomföra tre träffar om året. För att nå så många som möjligt kommer träffarna i första hand att genomföras digitalt. Innehållet för respektive träff bestäms utifrån aktuella teman och fokusområden, men formas också utifrån deltagarnas egna önskemål. Alla träffar leds av en processledare från RF-SISU Västerbotten och beroende på innehåll kan vi också bjuda in externa föreläsare. Förhoppningen är att vi genom dessa träffar ska kunna stödja, stärka och utveckla dig som individ och i den roll som du har.

Nästa träff genomförs digitalt onsdag 8 februari 2023 kl. 19.00-20.30

Tema: Demokrati och delaktighet – på resan mot en modern förening som engagerar fler

  • Vad kännetecknar egentligen en bra och välfungerande föreningsdemokrati?
  • Vilka demokratiska processer finns i föreningen och hur tar de sig i uttryck? Vilka eller hur många är det som är delaktiga i dessa demokratiska processer och vad gör vi, eller kan vi göra, för att engagera fler?
  • Ser vi några särskilda utmaningar och/eller möjligheter i arbetet att utveckla föreningens demokrati?

Vi inleder kvällen med ett livesänt panelsamtal där ett antal frågeställningar kopplat till föreningsdemokratin problematiseras och debatteras. Därefter kommer ni att i mindre grupper få reflektera, diskutera och utbyta erfarenheter med varandra. Kvällen avslutas med en gemensam sammanfattning och frågestund.

Anmälan

Här finns ett formulär för anmälan

Formuläret kommer att ligga öppet för anmälan under året. Du som anmäler dig via formuläret kommer att få inbjudan/länk till samtliga träffar, så har du anmält dig en gång behöver du inte anmäla dig igen. Det är dock inget krav på att du ska kunna närvara vid alla träffar. Möteslänk till respektive ordförandeträff skickas ut någon dag i förväg.

Mejla till josefine.ekman@rfsisu.se vid frågor eller funderingar.

Sidan publicerades: 10 januari 2023