Två bandyspelare på en bandyplan

Projektstöd

Sidan uppdaterades: 7 februari 2024

Projektstöd (fd Idrottslyftet) är ett stöd som idrottföreningar kan söka för att utveckla olika delar av sin verksamhet. Ansökan görs i samverkan med en av RF-SISU Västerbottens idrottskonsulenter.

Syftet med våra olika former av projektstöd är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens gemensamma vision, Strategi 2025.

Observera att projektstöd också kan sökas från din idrotts specialidrottsförbund.

Fyra typer av projektstöd

Det finns för tillfället fyra olika typer av projektstöd att söka:

  • Projektstöd för anläggningar och idrottsmiljöer

Syftet med stödet är att stötta föreningar att utveckla nya eller befintliga anläggnignar och idrottsmiljöer. Stödet kan till exempel användas för att skapa nya aktivitetsytor, göra renoveringsinsatser, genomföra energieffektiviserande eller miljöfrämjande åtgärder eller köpa in utrustning för paraverksamhet. Läs mer om projektstöd för anläggningar.

  • Projektstöd med inriktning mot barn- och ungdomsidrott

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Läs mer om projektstödet med inriktning mot barn- och ungdomsidrott.

  • Projektstöd med fokus på återstart

Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Det innebär att stödet ska säkerställa att föreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Läs mer om projektstödet med fokus på återstart här.

  • Projektstöd för verksamhet för 65+

Stödet syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre (65+), med målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+. Läs mer om projektstödet här.

Så ansöker du

Alla ansökningar görs i första hand via din idrottskonsulent på RF-SISU Västerbotten. För att få veta mer om hur du ansöker eller för att få tips och idéer, kontakta din idrottskonsulent.

Så skapar du ett framgångsrikt projekt

Hur skapas ett effektfullt projekt från idé till genomförande och utvärdering? I formen lärgrupp kan du lära dig mer om projektgenomförande. Vi går igenom grundanke och planering, utvärdering under resans gång och slutligen utvärdering av hela projektet. Lärgruppsplan projekt Pdf, 398 kB.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022