Två bandyspelare på en bandyplan

Projektstöd

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Under 2022–2023 kan idrottsföreningar söka projektstöd (fd Idrottslyftet) för sin verksamhet. Ansökan görs i samverkan med en av RF-SISU Västerbottens idrottskonsulenter.

Ansökan är öppen från den 15 nov 2021 tom den 30 oktober 2023. Mellan den 15 december och 15 januari tar vi jullov och handlägger inga ärenden. Ni kan fortfarande söka i IdrottOnline, men ett beslut kommer tidigast i slutet av januari.

Syftet med våra olika former av projektstöd är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens gemensamma vision, Strategi 2025.

För att nå målen i Strategi 2025 arbetar vi utifrån fem prioriterade utvecklingsresor:

  • Den moderna föreningen engagerar
  • Inkluderande idrott för alla
  • En ny syn på träning och tävling
  • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
  • Ett stärkt ledarskap

Observera att stöd också kan sökas från din idrotts specialidrottsförbund.

Tre typer av projektstöd

Det finns tre olika typer av projektstöd att söka:

Projektstöd för anläggningar

Det kommer fortsatt vara möjligt för idrottsföreningar att, via sitt distriktsidrottsförbund, ansöka om stöd för att bygga idrottsanläggningar. Läs mer om projektstöd för anläggningar.

Projektstöd med inriktning mot barn- och ungdomsidrott

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025 i riktning mot visionen; svensk idrottvärldens bästa. Idrottsrörelsen har två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten, ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”, därför prioriteras två områden 2022–2023 för att kunna nå målen 2025.

  • Inkludering av underrepresenterade grupper (aktiviteter)
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer (aktiviteter eller utbildningar)
  • Verksamhet för barn på flykt (i och med kriget i Ukraina)

    Det finns två olika ansökningsformulär inom barn- och ungdom. Ett formulär för aktiviteter som gäller båda områdena samt ett enbart för utbildning.

Läs mer om projektstödet med inriktning mot barn- och ungdomsidrott.

Projektstöd IF Återstart 2022-2023

Syftet med "Projektstöd IF Återstart 2022-2023" är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Det innebär att stödet ska säkerställa att IF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Läs mer om projektstödet här.

Gör en ansökan

Alla ansökningar görs i första hand via din idrottskonsulent på RF-SISU Västerbotten. För att få veta mer om hur du söker projektmedel eller för att få tips och idéer, kontakta din idrottskonsulent.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022