Jämställd idrott i Värmland

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

RF-SISU Värmland fokuserar på att, tillsammans med föreningar och förbund, bryta upp gamla maktstrukturer och maskulinitetsnormer inom idrotten och därmed forma ett mer jämställt Idrottsvärmland.

Möjligheter att utöva, leda och forma idrotten ska vara lika för alla, oavsett kön. Ser vi tillbaka hundra år, femtio år, tjugo år så har mycket hänt för jämställdheten i samhället och idrotten. Vi ser bland annat att antalet idrottsaktiva flickor och kvinnor ökar, att resursfördelningen är mer rättvis och att kvinnors representation i beslutande organ ökar. Jämställdhetsfrågan börjar gå ifrån att vara en kvinnofråga till att bli en idrottsutvecklingsfråga. Det sker en utveckling, men fortfarande är det mycket kvar att göra.

Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Dessa makt- och maskulinitetsnormer måste fortsätta utmanas för att nå idrottens jämställdhetsmål.

Idrottsrörelsens, liksom samhällets, jämställdhetsmål riskerar att osynliggöra en viss aspekt av kön, könsidentitet, och exkludera vissa grupper av individer; transpersoner. Därför är det viktigt att bedriva ett jämställdhetsarbete och samtidigt verka för att hantera kön ur ett bredare, och mer transinkluderande sätt.

Jämställdhetsarbete i förening

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Har alla samma möjlighet att utöva vår idrott, oavsett kön?
  • Arbetar ni aktivt för en jämställd och inkluderande jargong i omklädningsrummet?
  • Erbjuds ledare och förtroendevalda utbildning i lika hög grad för sina uppdrag, oavsett kön?
  • Finns tydliga mål för jämställdhet i er förening?
  • Arbetar valberedningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv?
  • Hur ser den procentuella fördelningen ut av träningstider utifrån andel män/kvinnor i er organisation?
  • Hur kan ni arbeta med inkludering av transpersoner inom idrotten?
  • Tar personer som har makt i föreningen ett ansvar för att skapa en miljö där det tillåts att prata om saker som är fel eller om sådant som individer kan uppfatta olika?

Arbetsmaterial för ökad jämställdhet

Kontakta oss om ni vill bidra till ett mer jämställt Idrottsvärmland. Våra idrottskonsulenter hjälper din idrottsförening med processer och utvecklingsarbeten.

Vill ni starta arbetet på egen hand så hittar ni en lista med förslag på metoder och arbetsmaterial här nedanför:

Schyst idrott
Hur ska idrottsföreningar kommunicera för att alla ska känna sig välkomna och inkluderade? Schyst idrott är en handbok som innehåller tips kring ord, bild och symboler som hjälper dig som föreningsledare att kommunicera inkluderande. Läs mer på schyst.se.

Fifty/Fifty
Fifty/Fifty består av sex digitala lektioner och riktar sig till alla förenings- och förbundsstyrelser. Syftet med utbildningen är att du och din förening ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna. I den sista lektionen tar styrelsen fram en åtgärdslista med insatser som ska göra verksamheten mer jämställd. Läs mer på fifty-fifty.nu.

FÖRsnack
Försnack är ett arbetsmaterial som riktar sig mot barn och ungdomar med syfte att stärka föreningens arbete med värderingar och attityder. Intresserade föreningsledare träffas vid ett uppstartstillfälle tillsammans med konsulent från RF-SISU Värmland för en genomgång om bland annat värderingar, attityder och normer. Samtidigt får du ta del av materialet (en dialogduk och ett handledningshäfte) som du sedan använder kontinuerligt i din träningsgrupp.

Samlade metoder för en jämställd idrott
En sammanställning av olika verktyg som hjälper er idrottsförening att nå målen för en jämställd idrott. Häftet är indelat i fyra kategorier (styrelse, ledare, aktiva och föräldrar) och det finns tre olika metoder under varje kategori att välja från. Ladda ned Arbetsverktyg - För en jämställd idrott. Pdf, 1013 kB.

Idrottensrörelsens jämställdhetsmål 2025

Idrottsrörelsen arbetar mot jämställdhetsmål 2025 som fastställdes vid RF-stämman 2017 i Karlstad. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. För information om idrottsrörelsens samlade insatser, kolla in rf.se.

Inkluderingswebben
Trygg och inkluderande idrott är en kunskapswebb fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022

Kontakt

Emma Gustafsson

Idrottskonsulent och kontaktperson jämställd idrott och idrott 65+

010-476 47 14

Idrottsansvar: Baseboll och softboll, Cheerleading, Dykning, Friskis&Svettis Karlstad, Friskvården i Värmland, Gymnastik, Handboll, Karate, Konståkning, Rugby, Segling, VIS, idrottshistoriska

Fifty/Fifty

Webbutbildningen Fifty/Fifty riktar sig till förenings- och förbundsstyrelser och är öppen och kostnadsfri att genomföra för alla idrottsföreningar och idrottsförbund i landet.

Ladda ner skylten

Visa att din förening idrottar jämställt.

Mens och idrottsprestation

Informationsfoldern Mens och idrottsprestation är framtaget av RF-SISU Värmland i samråd med Cecilia Fridén, docent och legitimerad fysioterapeut och FoU-chef på Fysioterapeuterna.