Integration och idrott

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

Idrotten är en viktig arena för integration. I Värmland har många idrottsföreningar under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning och sammanhang till nyanlända personer. En ökad inkludering leder till att både värmländska idrottsrörelsen och samhället utvecklas till det bättre.

RF-SISU Värmland vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. Det ligger i linjer med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla.

Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Det är en mötesplats över gränser och en viktig arena för integration. Medan pojkar med utländsk bakgrund är med i föreningsidrotten i samma utsträckning som pojkar med svensk bakgrund, har vi en utmaning att nå flickor och ledare med utländsk bakgrund. Det finns också stora skillnader mellan idrotter och mellan föreningar.

Det här kan din förening göra

Många idrottsföreningar i Värmland har utvecklat eller startat ny verksamhet för att välkomna asylsökande och nyanlända barn, ungdomar och vuxna. Effekten har ofta blivit ett starkare och mer levande föreningsliv samtidigt som det har en stor betydelse för alla individer.

De föreningar som vill dra igång liknande initiativ behöver inte uppfinna hjulet på nytt, utan det finns många lärdomar att dra från andras erfarenheter.

  • Kontakta din förenings konsulent för att få ta del av kunskaperna, erfarenheterna och veta mer om de stöd som finns.
  • RF-SISU Värmland har medel för att stödja föreningarnas arbete. Du kan läsa mer om att söka medel här.

Träna på språk träning och språkövningar

Riksidrottsförbundet har tagit fram foldern Idrott – en bra start i livet som på ett enkelt sätt förklarar hur idrotten i Sverige fungerar på olika språk: svenska, lätt svenska, finska, bosniska, arabiska (MSA), spanska, engelska, persiska (dari), tigrinja, kurdiska (sorani), albanska och somaliska. Materialet kommer även att tryckas och vara tillgängligt för beställning. Mer info kommer inom kort.

Här kan du läsa mer om Träna på språk.

Ladda ner foldern med alla språken Pdf, 3 MB.

Video med teckenspråkstolkad version

Om integration och idrott för nyanlända på RF:s webb

På Riksidrottsförbundets webb hittar du samlad information om idrott för nyanlända. Där hittar du bland annat mer informationsmaterial på olika språk, får svar på vanliga frågor om idrott för nyanlända och kan ta del av forskning som visar vad idrotten ger för nyanlända.

Till idrott för nyanlända på rf.se

Samlas i en lärgrupp

Lärgrupper är ett tillfälle då föreningens medlemmar samlas för att diskutera och utveckla sin verksamhet tillsammans. Nyanlända och personer på flykt har samma möjlighet att delta i lärgrupper som andra. Kontakta våra idrottskonsulenter så hjälper vi er igång och stöttar er i arbetet.

Här kan du läsa mer om hur du startar en lärgrupp.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022