Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 10 december 2022

Alltför många barn och unga sitter stilla. RF har därför med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

Vi vet i dag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Vilka vill vi nå?

Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som i dag inte rör på sig tillräckligt. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå. Genom att inspirera barnen så att de kan fler rörelser blir det roligare och intresset för rörelse hela livet större.

Vad vill vi bidra med?

Vi vill tillsammans med skolorna förändra kulturen så att rörelse blir ett stående inslag i skolmiljön. På individnivå vill vi bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva ett mer aktivt liv.

Så arbetar RF-SISU Värmland med Rörelsesatsningen

RF-SISU Värmland leder rörelsesatsningen i Värmland, i nära samverkan med kommuner och skolor. Målsättningen är att skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen. I vårt distrikt har vi i dagsläget samarbete med alla skolor i Arvika kommun och Storfors kommun. Dessutom nätverkar vi med en skola i Säffle, samt har påbörjat samarbete med skolor i Eda och Karlskoga kommun.

Vi samarbetar i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Satsningen började hösten 2018.

Tveka inte att höra av er om även er kommun eller skola är intresserad av ett samarbete.

Så kan vi stödja skolan:

  • Erbjuda verktyg för att skapa en handlingsplan
  • Vara ett processtöd för skolans rörelseteam
  • Utbilda i rörelseförståelse
  • Erbjuda rörelsecoacher för inspiration
  • Skapa nya nätverk för att dela goda exempel
  • Starta, stötta skol-IF
  • Samordna föreningssamarbeten
  • Skapa nätverksträffar med rektorer och elevhälsa

Samarbete med idrottsföreningar

Kontakta oss om er förening intresserade av att vara en del i rörelsesatsningen och samarbeta med skolorna. Rörelsesatsningen är ett positivt sätt att nå nya medlemmar och föreningen kan presentera sin idrott för barn i åldern 6-12 år.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022

Kontakt

Jörgen Nordmarker

Samordnare Rörelsesatsning i skolan

010-476 47 32

Kontakt

Robert Bakke-King

Samordnare Rörelsesatsning i skolan

010-476 47 07

Material och inspiration

Här hittar du tips, bra länkar, filmer och annat som ger inspiration till rörelse.

Tio tips till dig som vårdnadshavare

Vi har samlat tips på hur du som vårdnadshavare får barnen att röra på sig mer i vardagen.