Framtidens SDF-ledare

Sidan uppdaterades: 12 juni 2024

Nu fortsätter vi satsningen på att stötta och utveckla ungdomar inom specialdistriktsförbunden (SDF) i Värmland.

Efter den positiva responsen från vårt första utbildningsår, med 16 deltagare från åtta SDF, kommer vi under hösten att starta upp en ny grupp.

Vår målsättning är att skapa möjligheter för fler och nya unga ideella ledare att engagera sig på SDF-nivå och på så sätt kunna vara med och påverka den framtida verksamheten på ett positivt sätt inom sin idrott. Satsningen ska också ses som ett stöd åt det viktiga arbete som redan görs inom respektive SDF.

Målgrupp

Unga vuxna som redan i dag har ett engagemang i ett SDF eller som SDF:et kan se som framtida förbundsledare.

Ålder

20-30 år (födda 1995-2005)

Mål

Vi vill bidra till att skapa ett nätverk där våra deltagare kan utbyta erfarenheter och lära känna andra unga ledare i liknande roller inom andra idrotter.

Syfte

Genom utbildning och erfarenhetsutbyte ska vi stärka unga vuxna som i dag har ett engagemang/eller som i framtiden kommer att ha ett engagemang inom SDF-leden i Värmland.

Tid

Start
Månadsskiftet september/oktober 2024.

Avslutning
December 2025.

10-12 utbildningsdagar där majoriteten är endagsträffar under lördagar men det förekommer även 3-4 träffar lördag-söndag med övernattning, samt någon digital kvällsträff över Teams.

Under året kommer vi även att genomföra en värdegrundsresa till Polen (troligtvis torsdag-söndag).

Delar av utbildningsinnehållet

  • Föreningskunskap
  • Gruppdynamik/Teambuilding
  • Ledarskap
  • Framtidens idrottsrörelse
  • Värdegrunder
  • Inkluderande idrott

Förväntningar på SDF:et

SDF:et utser inom sig någon som blir deltagarens kontaktperson, vars uppgift kommer att vara att stötta vid eventuella frågor och mindre uppgifter.

Vi ser också att förbundet ”bjuder in” sina deltagare att göra något uppdrag under året. Exempel:

• Adjungera deltagarna på styrelsemöten
• Låta deltagarna medverka som arrangörer

Ekonomi

Värdet på utbildningen beräknas till ca 20-25000 kr/deltagare. SDF:et delfinansierar med 2000 kr/deltagare, resterande del av RF-SISU Värmland.

Anmälan

Varje SDF får anmäla två deltagare, senast den 18/8 2024

Klicka här för att komma till anmälan

Vem/vilka riktar sig satsningen till?

Vi ser gärna en mix av deltagare med olika bakgrund och olika uppdrag inom idrotten (deltagare med ledaruppdrag, styrelse- eller kommittéuppdrag). För SDF som spänner över flera distrikt ser vi att den ni anmäler leder och verkar i en värmländsk förening.

Tänk på att de ni anmäler ska vara goda förebilder/ambassadörer för er idrott. För att bli godkänd förväntas deltagaren ha minst 80% närvaro. Ha gärna en dialog med den/de ni nominerar och säkerställ att de har möjlighet och vilja att lägga den tiden.

Sidan publicerades: 31 januari 2023

Kontakt

Patrik Norlin

Idrottskonsulent

010-476 47 17

Idrottsansvar: Orientering Kontaktperson: LOK-stöd, IdrottOnline, Framtidens SDF-ledare

Informationsblad