Utbildningswebbar

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

Till flera av SISU Idrottsutbildarnas och idrottsrörelsens utbildningar ingår digitala utbildningsplattformar, så kallade utbildningswebbar. Du har på olika sätt möjlighet att ta del av utbildningarna.

Introduktionsutbildning för tränare och Introduktionsutbildning för föreningsledare kan man genomföra på två olika sätt.

  1. Ni gör det internt i er idrottsföreningen som en lärgrupp eller som kurs (tre timmar). Ni kan välja att göra den tillsammans med er idrottskonsulent eller helt på egen hand. Ni väljer själva i vilken ordning ni tar de olika avsnitten, materialen kan användas som ett uppslagsverk.
    Introduktionsutbildning för tränare
    Introduktionsutbildning för föreningsledare
  2. Anmäl dig till en utbildning för att få länken som ger dig tillträde till webbutbildningen. En digital steg för steg utbildning (sekventiell utbildning) som du genomför på egen hand. Du erhåller ett diplom efter genomförd utbildning. Utbildningen tar ca två timmar från start till mål.
    Introduktionsutbildning för tränare
    Introduktionsutbildning för föreningsledare

Exempel på andra utbildningar:

Grundutbildning för tränare
Grundutbildning för föreningsledare
Idrottsevenemang handledning från start till mål
Fifty/fifty leder er till målet - en jämställd idrott
Trygg och inkluderande idrott
Utbildning för publikvärdar
Utbildning om matchfixning – "Min match"
Idrottspsykologi - prestation och hälsa
Hållbar idrott

SISU Förlag

Utifrån ämne hittar du fler utbildningar och material på SISU Förlag

Sidan publicerades: 31 oktober 2022