Utbildningssatsning för ledare och utvecklare av barn- och ungdomsidrott

Den 28 augusti drar en utbildning i gång på Linnéuniversitetet som riktar sig till dig som är organisationsledare. Utbildningen sträcker sig över två år och omfattar 4 kurser motsvarande 7,5 högskolepoäng/kurs som bedrivs på kvartsfart. Utbildningen spänner över flera områden och inbegriper såväl ledarskaps- som lednings- och organisationsfrågor. Detta är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, RF-SISU Småland och RF-SISU Värmland.

Sidan uppdaterades: 19 mars 2024

I studier kring framgångsrika utvecklingsmiljöer har de så kallade organisationsledarna visat sig centrala och väldigt betydelsefulla. Mot bakgrund av det görs nu en gedigen utbildningssatsning för dig som vill utveckla barn- och ungdomsidrott på bästa sätt.

Utbildningen kommer att bidra till stor nytta för din nuvarande verksamhet eller organisation där dina nya kunskaper och erfarenheter kommer att bidra till en utveckling av barn- och ungdomsverksamheten.

Målgrupp

Linnéuniversitetet, i nära samverkan med RF-SISU Småland och RF-SISU Värmland, erbjuder dig som organisationsledare en skräddarsydd utbildning. En organisationsledare är någon som på en mer övergripandande nivå har ett uppdrag att utveckla och leda den idrottsliga verksamheten i en förening med inriktning mot barn och ungdom.

Innehåll

Utbildningen spänner över flera områden och inbegriper såväl ledarskaps- som lednings- och organisationsfrågor. Självfallet omfattas även frågor som är avgörande för vad som kännetecknar en god idrottslig utvecklingsmiljö. Utbildningen är tänkt att bidra till utveckling hos den enskilde ledaren, men också på ett organisatoriskt plan i föreningen eller i förbundet.

Omfattning och kostnad

Utbildningen sträcker sig över två år och omfattar 4 kurser motsvarande 7,5 hp/kurs som bedrivs på kvartsfart. Utbildningen sker helt på distans. Start är planerad till den 28 augusti. Kursavgiften är 30 000 kr/deltagare, inklusive moms, för alla fyra kurserna. Egeninsats för förening är 7 500-10 000 kronor för hela utbildningen. Övrig kostnad kan sökas av förening i respektive RF-SISU-distrikt.

Intresseanmälan ska vara inne senast den 15 april.

Här kan du läsa hela inbjudan. Pdf, 1 MB.

Här kan du läsa en artikel om utbildningssatsningen tidigare år.

För mer information och intresseanmälan, kontakta:

Lars Andersson, 010-476 47 03, lars.andersson@rfsisu.se

Sidan publicerades: 19 mars 2024