Påminnelse: Dags att söka LOK-stöd

Nu är det hög tid för föreningar att ansöka om statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK) för vårens aktiviteter 2023. Senast 25 augusti ska er ansökan var inne.

Sidan uppdaterades: 22 augusti 2023

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. De offentliga medlen är avsedda att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Rapporteringen av LOK-stödsberättigade aktiviteter ska ske digitalt, senast den 25 augusti.

Läs mer om LOK-stöd på vår hemsida

Sidan publicerades: 22 augusti 2023