Distriktsstämman 2023 i korthet

Under onsdagskvällen hölls, på Skoghall Folkets Hus, distriktsstämman med årsmöte för RF-SISU Värmland. Ta del av en sammanfattning av det som beslutades.

Sidan uppdaterades: 20 april 2023

Distriktsstämman är RF-SISU Värmlands högst beslutande organ och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) själva utser.

Ett 20-tal medlemsorganisationer fanns representerade vid årets möte där regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) höll i mötesklubban.

Här följer några sammanfattande punkter:

Omval av Kicki Johansson

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag på omval av Kicki Johansson som förbundsordförande, för en tid av ett år. Kicki Johansson går därmed in på sitt sjunde år som ordförande.

Beslut om årsstämma vartannat år

RF-SISU Värmland kommer från och med 2024 att genomföra sin årsstämma vartannat år. Syftet med ändringen är att skapa mer tid för dialog och samtal mellan RF-SISU- distriktet och SDF/MO. Dialogmöten kommer att ersätta distriktsstämman det år den inte genomförs. Syftet är också att följa RF/SISU- riks tvååriga verksamhetsinriktningar på ett naturligt sätt.

I och med beslutet genomförs en ändring i stadgarna för att anpassa till att distriktsstämman genomförs vartannat år. Ändringarna gäller från och med distriktsstämman 2024.

Distriktsstämman kommer att hållas jämna år före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Distriktsordförande, auktoriserad revisor samt lekmannarevisor väljs då på två år, och ledamöter i styrelsen och i valberedningen väljs på fyra år.

Val av styrelse

Distriktsstämman beslutade att välja Inge Larsson, Magnus Albinsson, Susanne Grip Åsman och Kristina Ling till ledamöter i styrelsen för en tid av tre år. Perioden av tre år är för att hamna rätt utifrån beslutet om stämma vartannat år.

RF-SISU Värmlands styrelse är nu:

Ordförande
Kicki Johansson

Ledamöter
Mikael Björemo
Maria Busk Madland
Annika Dahlman
Stefan Janson
Inge Larsson
Magnus Albinsson
Susanne Grip Åsman
Kristina Ling

Verksamhetsberättelse 2022 och verksamhetsinriktning 2023

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelse för 2022, samt verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för 2023. Ta del av dokumenten här

Utdelning av stipendier och medaljer

Traditionsenligt delades det ut stipendier för Stiftelsen värmländsk idrott och RF-SISU Värmlands förtjänstmedalj i guld. Läs mer om årets stipendiater och medaljörer

Sidan publicerades: 20 april 2023