Projektstöd: Anläggning

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

Vi på RF-SISU Värmland vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

RF-SISU Värmland ansvarar för att fördela anläggningsmedel för vårt distrikt. Har ni en idé om hur ni vill utveckla era idrottsmiljöer nedan? Läs mer nedan om hur ni kan ansöka om medel för att förverkliga idén.

Du finns sex olika stöd att söka inom anläggningsstödet:

Så ansöker ni om anläggningsstöd eller stöd till utrustning för Parasport

  • Steg 1. Ansökningar tas emot och behandlas löpande. Innan föreningen påbörjar arbetet med att fylla i ansökan för anläggningsstöd, kontakta ansvarig hos RF-SISU Värmland, Lars Andersson, på telefon 010-476 47 03 eller e-post: lars.andersson@rfsisu.se. Han gör en förhandsbedömning och guidar er rätt vad gäller ansökan. Läs också igenom allt som står här på hemsidan om respektive anläggningsstöd, se ovan.
  • Steg 2. När ni bollat er idé med Lars och fått ett klartecken är det dags att skicka in ansökan. Det gör ni i Idrottonline, enligt följande instruktioner. När det gäller frågor kring idrottslyftsmodulen Anläggning i IdrottOnline, kontakta Monika Wikström på 010-476 47 76 eller monika.wikstrom@ihvarmland.se
  • Ansökningar som kommer in under semesterperioden 21/6-13/8 2024 kommer att handläggas och börja utbetalas efter den 14/8.

Du kan få stöd från fler aktörer

Det finns fler organisationer, myndigheter och lokala stiftelser som också har ansökningsbara bidrag kopplat till idrottsmiljöer. Några exempel är:

  • Allmänna arvsfonden. Vill din förening starta ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.
  • Jordbruksverket. Du kan få projektstöd om du investerar i anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter. Syftet med stödet är att behålla anläggningar på landsbygden.
  • Boverket. Erbjuder olika stödformer till ideella föreningar. Klicka på länken och läs mer om vilket stöd ni kan ansöka om.

Det kan också finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det mest vanligt förekommande är att det finns lokala sparbanksstiftelser som delar ut stöd till detta ändamål.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Kontakt

Lars Andersson

Verksamhetschef Idrotten och samhället

010-476 47 03

Kontaktperson: Idrotten och samhället, Antidoping, Anläggningsstöd, Elitidrott, Stipendier och utmärkelser