Vad är en lärgrupp?

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

En lärgrupp är en mindre grupp människor som genom samtal och dialog lär av varandra och gemensamt söker kunskap för att utveckla färdigheter utifrån sina behov och intressen.

Syftet är att skapa förutsättningar för utveckling av såväl individen som föreningen.

Lärgrupp är t ex en bra verksamhetsform för att skapa samtal om föreningens framtid och värdegrund. En bra form för att utveckla och skapa samstämmighet i ledarnas tankar om idrotten och dess utformning av träning och tävling men även för att öka kunskap inom angelägna områden för föreningens verksamhet.

Redovisning

Redovisningen sker via föreningens IdrottOnlinesida (här krävs behörighet som ”utbildningsansvarig” för att kunna administrera lärgrupper) eller via pappersblanketter.

Stöd

SISU Idrottsutbildarna kan stå för hela eller delar av kostnader som uppkommer i samband med er utbildningsverksamhet. Prata med er konsulent för mer information.

Exempelvis: litteratur, expertmedverkan, studiebesök, pedagogiska hjälpmedel, kost & logi, fikakostnader vid lärgruppsträffar, utbildningar.

Exempel på möjliga lärgruppstillfällen i en förening

 • Utveckling av träningsverksamheten
 • Arrangemangsutveckling (tävling, läger etc)
 • Regelträffar
 • Klubbutveckling kring exempelvis rekrytering och marknadsföring
 • Arbetsgrupper etc som syftar till att utveckla föreningen
 • Ledarträffar av olika slag
 • Spelarutveckling

Enkla minnesregler för när ni kan rapportera en lärgrupp

JA
Sammankomster som oftast kan
vara en lärgrupp

 • Utveckling av...
 • Utvärdering av...
 • Teori/lärade
 • Framtidsdiskussioner
 • Förbereda/diskutera en fråga som senare ska beslutas
 • Lära av andra och lära av varandra

NEJ
Sammankomster som inte kan
vara en lärgrupp

 • Om samma personer under samma tid rapporteras som en LOK-stödsaktivitet
 • Praktiskt arbete
 • Utövande (fysisk aktivitet)
 • Ordinarie styrelsemöte
 • Ordinarie årsmöte
 • Om något av de formella kraven inte är uppfyllda, se nedan.

Formella krav för att en lärgrupp ska kunna redovisas

 • Minst 3 utbildningstimmar (á 45min). Kan fördelas på flera tillfällen
 • Minst 3 deltagare (13 år* och uppåt), inkl ledare
 • Det ska finnas en inriktning / ett tema
 • En lärgruppsledare som är insatt i reglerna och kraven
 • Det ska finnas en lärprocess och alla ska kunna delta i diskussionen
 • Alla deltagarna ska vara informerade om att SISU Idrottsutbildarna är anordnare av lärgruppen och att föreningen samverkar med SISU

Sidan publicerades: 30 november 2022

Vi finns till för er

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.