Trygg idrott

Sidan uppdaterades: 7 juni 2024

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. RF-SISU Uppland arbetar aktivt med att skapa idrottsmiljöer där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund idrottsrörelsen gemensamt har kommit fram till:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Läs mer om idrottens värdegrund i idrottens idéprogram Idrotten vill Pdf, 1 MB.

En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje med FN:s barnkonvention och att vi arbetar efter våra strategiska målsättningar mot 2025.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Registerutdrag

Från och med den 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar och specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet (RF) kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har kontinuerlig kontakt med barn.

Du kan beställa registerutdrag via Polisens e-tjänst eller via blankett som skrivs ut och skickas in. Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats

Ladda hem lathund om begräsnat registerutdrag här Pdf, 68 kB.

Barnens spelregler

I samarbete med BRIS har RF tagit fram materialet Barnens spelregler som tar upp barns rättigheter inom idrotten. Barnens spelregler bygger på sju grundregler som vänder sig till alla, oavsett vem du är eller vilken idrott du ägnar dig åt. Kontakta din förenings idrottskonsulent för att starta en lärgrupp eller för att boka ett föreningsbesök.

RF har även ett samverkansavtal med BRIS. Det omfattar såväl kunskapshöjande som rådgivande insatser, bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:

BRIS – telefonlinje för barn 116 111
BRIS – vuxentelefon 0771 50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00
BRIS – Stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42

Stopp! Min kropp!

Rädda Barnens material Stopp! Min kropp! på fritiden vänder sig till barn mellan 7 och 12 år. Materialet kan hjälpa dig som idrottsledare att tala med barnen om frågor som känslor, privata områden och samtycke. Stopp! Min kropp! på fritiden består av:

  • Film
  • Handledning för vuxna
  • Arbetsmaterial för barn och unga

Läs mer och ladda hem materialet på Rädda barnens webbplats

Arbeta gärna med materialet under ett eller flera träningspass. Kontakta din förenings idrottskonsulent för att starta en lärgrupp eller för att boka ett föreningsbesök.

Rädda barnen - En trygg idrott och fritid

Idrott handlar, för de flesta barn, om glädje och gemenskap. Men precis som i skolan och övriga samhället förekommer tyvärr kränkningar, diskriminering och sexuella övergrepp. De flesta idrottsföreningar har en bra värdegrund men många vet inte hur de ska agera om något sådant händer. Tillsammans med idrottsföreningar, kommuner och andra samhällsaktörer arbetar Rädda Barnen för att skapa en tryggare och mer inkluderande idrottsrörelse. Läs mer på Rädda Barnens webbplats

Stöd vid kris

Inom idrottsrörelsens verksamhet finns olika hot och risker som kan utvecklas till kriser. En kris måste kunna hanteras samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår i organisationen. För att vara väl förberedd för och snabbt kunna agera vid en kris är det bra att ha en krishanteringsplan att luta sig mot. I RF-SISU Upplands informationsblad om krisstöd hittar du:

  • Stöd för din förening i framtagandet av en krishanteringsplan.
  • Kontaktuppgifter till organisationer som kan behöva kontaktas vid en kris.

Ladda hem informationsbladet här Pdf, 236 kB. (föreningar i hela distriktet)

Ladda hem informationsbladet här Pdf, 206 kB. (föreningar i Uppsala kommun)

Om värdegrunden bryts

Sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott

Hos RF-SISU Uppland finns Jonas Värm som är sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott. Om du eller din förening önskar stöd och hjälp i frågor som är relaterade till idrottens värdegrund, anvisningarna för barn- och ungdomsidrott eller idrottsrörelsens uppförandekod, kontakta Jonas för stöd, hjälp och rådgivning. Kontakt: Jonas Värm, jonas.varm@rfsisu.se eller 0704-52 56 96

Idrottsombudsman

Idrottsombudsmannen hos RF når du på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Idrottsombudsmannen ger råd och stöd om du misstänker att någon bryter mot idrottens värdegrund.

Visselblåsaren

Via visselblåsartjänsten kan du anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier. Den som anmäler ett ärende via visselblåsartjänsten har möjlighet att vara anonym. All form av brottsutredning och orosanmälningar överlämnas till polis och socialtjänst. Vid misstanke om trakasserier, hot, våld eller ekonomiska oegentligheter kan du anmäla via denna sida

Suicide zero

Suicide Zero - rutiner för idrottsföreningar

Stöd och akuta åtgärder för idrottsföreningar och idrottsförbund vid risk för eller vid inträffat självmord.

Läs mer på Suicide Zeros webbplats

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Kontakt

Jonas Värm

Sakkunnig barn- och ungdomsidrott samt regionalt idrottsombud

0704525696

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram stödmaterial om trygg idrott för att hjälpa föreningar i arbetet med de frågorna.