Foto: Eric Runestam

Jämställd och jämlik förening

Sidan uppdaterades: 21 december 2022

Genom satsningen Jämställd och jämlik förening vill RF-SISU Uppland ge föreningar möjlighet att utveckla verksamheten till att bli med jämställd och jämlik samt att skapa en mer välkomnande och inkluderande föreningsmiljö.

Idag står många grupper utanför idrotten och för att uppnå jämställdhet och jämlikhet behöver föreningens verksamhet utvecklas för att passa olika individer.

Fyra steg till en jämställd och jämlik förening

Satsningen består av fyra steg, från att höja kunskapen genom föreläsningar, kurser och lärgrupper till att identifiera nuläget med en nulägesanalys till att blicka framåt genom att sätta mål och skapa planer.

 • Öka kunskapen i föreningen genom utbildningar.
 • Fördjupa kunskapen i föreningen genom lärgrupper.
 • Identifiera nuläget i föreningen genom nulägesanalys.
 • Sätta mål och ta fram planer.

Till vilka riktar sig satsningen?

 • Alla i föreningens styrelse, många av ledarna och flera föräldrar deltar i steg ett och steg två.
 • En grupp barn samt en grupp ungdomar deltar i steg tre.
 • Alla i föreningens styrelse deltar i steg tre och fyra.

Stöd i arbetet

Föreningar som deltar erhåller projektmedel om 20 000 kronor. Övrigt stöd från din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland:

 • Håller i utbildningspassen och ger samtalsstöd och reflekterande frågeställningar.
 • Hjälper till med starten av er/era lärgrupper och tillhandahåller samtalsunderlag och arbetsmaterial.
 • Ger stöd i arbetet med nulägesanalysen.
 • Ger stöd i framtagande av måldokument och handlingsplaner.

Sidan publicerades: 16 november 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Jämställdhet

RF-SISU Uppland arbetar för en jämställd idrott där kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.