Rörelsebana

Sidan uppdaterades: 12 februari 2024

Med RF-SISU Upplands rörelsebana vill vi inspirera till fysisk aktivitet och rörelseglädje och därigenom få fler barn och ungdomar att vilja röra på sig. Vill din skola eller din förening testa vår rörelsebana? Nu kan du boka rörelsebanan till en friluftsdag, rörelsedag, rastaktivitet, cup, läger eller till något annat sammanhang.

Rörelsebanan kan anpassas för alla åldrar och funktionsvariationer.

Rörelseförståelse

Aktiviteterna i rörelsebanan är framtagna med utgångspunkt i 12 grundmotoriska rörelser: balansera, fånga, gå, hoppa, hänga, kasta, klättra, krypa, rulla, springa, stödja och åla. Dessa grundmotoriska rörelser är en del av begreppet rörelseförståelse.

Rörelseförståelse är en helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Genom rörelseförståelse i träning och tävling utvecklar du dina färdigheter inte bara fysiskt – utan även socialt, psykiskt och idrottsligt. En viktig pusselbit i rörelseförståelse är att röra sig på så många sätt som möjligt. Då tränar vi alla de rörelser som kroppen behöver kunna. Sedan kan vi kombinera dem i någon idrott vi gillar. Ju fler rörelser vi kan, desto enklare och roligare blir det att vara fysiskt aktiv.

Läs mer om rörelseförståelse på Riksidrottsförbundets webbplats

Boka rörelsebanan

Rörelsebanan kan bokas både av skolor och föreningar.

Bokningsförfrågan rörelsebanan - skola

Rörelsebanan kan bokas av skolor på tisdagar vecka 16-24 samt vecka 34-44. Bokningsförfrågan ska ha inkommit till RF-SISU Uppland senast den 14 mars (för vecka 16-24) respektive den 31 maj (för vecka 34-44). Besked angående bokningsförfrågan skickas ut senast 22 mars respektive 7 juni. Skolor som är eller har varit samverkansskola inom Rörelsesatsning i skolan har förtur.

För att göra en bokningsförfrågan fyller du i det här formuläret.

I och med att du gör en bokning av vår rörelsebana ingår du i RF-SISU Upplands nätverk för ökad rörelse i skolan. Här kan du läsa mer om nätverket

Förvaring av rörelsebanan

Rörelsebanan förvaras i en släpvagn och vi kommer med släpvagnen till skolan på den dag och tid som överenskommits. Din skola ska ha en grupp om två-tre vuxna som hjälper oss att sätta upp och ta ner rörelsebanan. Vi finns på plats på skolan under hela den bokade tiden för att leda och inspirera alla att testa de olika aktiviteterna samt informera om vikten av rörelse och rörelseförståelse.

Rörelsebanan kan till exempel användas på en friluftsdag, temadag, idrottslektioner, raster eller fritidstid.

Boka rörelsebanan - förening eller organisation

För att göra en bokningsförfrågan fyller du i det här formuläret Skicka in din bokningsförfrågan minst 14 dagar innan önskat datum. När du har skickat in en bokningsförfrågan kommer du att bli kontaktad av din idrottskonsulent. När bokningen är bekräftad får du en bokningsbekräftelse med mer information och instruktioner.

Förvaring av rörelsebanan

Rörelsebanan förvaras i en släpvagn och du och din konsulent kommer överens om hur transporten ska ske. Din förening ska ha en grupp om två-tre personer som sätter upp och tar ner rörelsebanan samt finns med under hela den bokade tiden för att leda och inspirera alla att testa de olika aktiviteterna samt informera om vikten av rörelse och rörelseförståelse.

Rörelsebanan kan till exempel användas på en cup, lovaktivitet, camp, prova på-dag eller ledarkick-off.

Sidan publicerades: 8 november 2022