Foto: Kajsa Engdahl

Idrottens dag - stå upp för alla barns rätt till idrott!

Sidan uppdaterades: 21 mars 2023

Varje år i september arrangerar Riksidrottsförbundet och samtliga 19 RF-SISU distrikt Idrottens dag på skolor runt om i Sverige. Det är en del av EU:s satsning Europen Week of Sport och Europen School Sports Day.

Med drottens dag vill RF-SISU Uppland inspirera till rörelse, höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet, även de barn som idag är minst aktiva.

Idrottens dag är en kul möjlighet att, tillsammans med skolor över hela Europa, uppmuntra till lek, rörelse och idrott samt alla positiva effekter det för med sig på både skolresultat och hälsa.

Fysisk aktivitet är bra för hälsan

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill förändra det.

När skolan och idrottsrörelsen samarbetar uppstår nya möjligheter att nå ut till fler barn och visa att idrott är något för alla. En skola som sätter rörelse i fokus bidrar till att fler barn får en bättre vardag, skolresultat och lägger grunden för ett hälsosamt liv.

Idrottens dag 2023

Idrottens dag 2023 kommer att arrangeras torsdagen den 28 september.

För föreningar

Idrottens dag är en möjlighet för din förening att låta skolbarnen prova på just din förenings idrott. Ta chansen att representera idrottsrörelsen och bidra med rörelseglädje och kunskap samt visa vilka möjligheter som finns i föreningen.

Anmäl din förening här

Ladda hem inbjudan med mer information Pdf, 1 MB.

För skolor

Din skolas deltagande blir en del av den stora helheten, med skolbarn i rörelse över hela Europa. Det är enkelt att delta och allt som krävs från din skola är att ni ser till att alla barn får chans att röra sig minst 120 minuter under skoldagen.

Anmäl din skola här

Ladda hem inbjudan med mer information Pdf, 819 kB.

Sidan publicerades: 8 november 2022

Kontakt

Wilhelm Widerholm

Projektledare Rörelsesatsning i skolan

0720856992