Foto: Kajsa Engdahl

Stipendier

Sidan uppdaterades: 21 december 2022

RF-SISU Uppland uppmärksammar varje år förtjänstfulla insatser och prestationer hos föreningar, idrottsledare och aktiva inom uppländsk idrott.

Förbund, föreningar och enskilda medlemmar kan föreslå kandidater till stipendier från Upplandsfonden, Upplands Idrottsförbunds Jubileumsfond och Uppsala Oldboys. Ansökan ska vara RF-SISU Uppland tillhanda senast den 31 december. Beslut om tilldelning fattas av RF-SISU Upplands stipendiegrupp.

Upplandsfonden

RF-SISU Uppland har beslutat att dela ut grundkapitalet i Upplandsfonden. Det innebär att ett eller flera stipendier om totalt 20 000 kronor årligen kommer delas ut så länge det finns kapital.

Den sökande ska:

  • vara aktiv i en förening tillhörande RF-SISU Uppland
  • vara mellan 13 och 25 år
  • studera (företräde ges till sökande som bedriver eftergymnasiala studier)
  • vara ledar- eller tävlingsaktiv

Ansök på den här blanketten Pdf, 73 kB.

Upplands Idrottsförbunds jubileumsfond

Fonden bildades i samband med Upplands Idrottsförbunds 75-årsjubiluem. RF-SISU Uppland har beslutat att dela ut grundkapitalet i Upplands Idrottsförbunds jubileumsfond. Det innebär att ett stipendium om 22 000 kronor för år 2022 och 23 000 för år 2023 kommer att delas ut.

Den sökande ska:

  • vara verksamhetsledare, organisationsledare eller aktiv idrottare
  • verka för idrottens utveckling inom RF-SISU Uppland

Ansök på den här blanketten Pdf, 75 kB.

Uppsala Oldboys

Föreningen Uppsala Oldboys stipendier ska stödja föreningar, ledare och aktiva inom friidrott, orientering och skidor inom distrikt RF-SISU Uppland. Varje år delas två stipendier à 4 000 kronor per idrott ut, alltså totalt sex stipendier.

Den sökande ska:

  • vara en förening, ledare eller aktiv inom friidrott, orientering eller skidor i distrikt RF-SISU Uppland
  • ha uppenbara ambitioner och förutsättningar att i positiv riktning utveckla respektive idrott

Företräde ges till sökande med syfte att anordna eller att delta i en ungdomsledarutbildning.

Förslag på stipendiater kan lämnas av föreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom friidrott, orientering och skidor.

Ansök på den här blanketten Pdf, 74 kB.

Sidan publicerades: 5 december 2022

Kontakt

Sirpa Larsson

Administratör

0769425527