Idrottsföräldern - en viktig roll i föreningen

Idrottsföräldrar är beundransvärda, och deras insatser är ovärderliga för det svenska föreningslivet. Samtidigt finns det tillfällen då intresset och engagemanget för barnets idrottande övergår till överdriven press och olämpligt beteende.

Sidan uppdaterades: 12 juni 2024

Av denna anledning är det viktigt att stötta föreningens idrottsföräldrar för att de ska kunna ha en så positiv roll som möjligt i deras barns idrottsupplevelser.

Utbildning: Att vara idrottsförälder

RF-SISU Uppland erbjuder den kostnadsfria utbildningen Att vara idrottsförälder, där föreningens idrottsföräldrar samlas för att lära sig om barn och ungas utveckling, ledarrollen i en förening, motivation med mera. Utbildningen kan skräddarsys utifrån föreningens behov. Läs mer om utbildningen här

Lärgruppsmaterial: Barnens spelregler

Det vanligaste sammanhang då föreningens vårdnadshavare samlas är i samband med föräldramöten. Som stöd till föräldramötet finns ett lärgruppsmaterial med utgångspunkt i Barnens spelregler, där vårdnadshavarna får diskutera utifrån ett antal frågeställningar om respektive regel. För att få stöd i att starta upp en lärgrupp, kontakta din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Nedslag hos hockeyklubben Hallsta IK

Hallsta IK ville i större utsträckning engagera och involvera föräldrar i barnens idrott. Det resulterade i ett utbildningstillfälle i samverkan med RF-SISU Uppland och Region Öst Hockeyförbund (fd Upplands Hockeyförbund).

– Vi valde att genomföra utbildningen i samband med Hallsta Hockeys avslutning. Vi såg det som ett bra tillfälle att få med så många föräldrar som möjligt på utbildningen, berättar Tomas Johansson, idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Anton Wallgren, som är föreningsutvecklare hos Region Öst Hockeyförbund, höll i föräldrautbildningen. Men det var inte bara föräldrarna som utbildades den här dagen. Det gjorde även barnen.

– Vi ville göra ett arbete med barnen som gick att koppla ihop med föräldrarnas utbildning, förklarar Tomas Johansson.

Så medan Anton Wallgren höll i föräldrautbildingen fick barnen först jobba i mindre grupper med materialet Hur är en bra idrottsförälder? Därefter fick de se filmen Röd på den intilliggande biosalongen.

– Efter bion satte vi upp barnens arbete i lokalen och skapade ett litet vernissage, där föräldrarna gick runt med sina barn och kikade på deras arbete, avslutar Tomas Johansson.

Sidan publicerades: 12 juni 2024

Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.