Anna Jonson, Dag Söderberg och Pyry Niemi

Anna Jonson ny ordförande för RF-SISU Uppland

Vid RF-SISU Upplands årsstämma valdes Anna Jonson till ny styrelseordförande för RF-SISU Uppland.

Sidan uppdaterades: 6 maj 2024

Anna Jonson var valberedningens förslag till ny ordförande för RF-SISU Uppland. Nu är det klubbat att det också blir så efter torsdagskvällens årsstämma. Anna har varit ledamot i RF-SISU Upplands styrelse sedan 2022, men kommer nu alltså att axla rollen som ordförande.

– Jag är väldigt glad och vill tacka så mycket för förtroendet. Det känns inspirerande att tillsammans med övriga styrelsen få vara med och driva idrottsrörelsen framåt och se den utvecklas i hela distriktet. Det är pirrigt och jag är otroligt taggad! säger Anna.

Efter 14 år, varav tio år som ordförande för RF-SISU Uppland, lämnar Pyry Niemi sitt uppdrag. Även Per-Arne Backman kliver av sitt uppdrag, efter tolv år som ledamot.

Samtliga val på årsstämman

Ordförande:

Anna Jonson, Uppsala (nyval)

Ledamöter:

Vivianne Macdisi, Uppsala (omval)
Jens Lindquist, Knivsta (nyval)
Maria Rosén, Rosersberg (nyval)

Övriga ledamöter, Malin Hartman Peter Berggren och Joakim Ottosson, har två år kvar på sin mandatperiod.

Valberedning:

Stefan Grönholm (omval)
Gustaf Lantz och Carina Lundberg (omval)

Övriga ledamöter, Monica Fries och Felix Engström, har två år kvar på sin mandatperiod.

Godkända revisorer:

Ordinarie: Rikard Rönnblom, BDO Mälardalen AB (omval)
Suppleant: Patrik Nygard, BDO Mälardalen AB (omval)

Lekmannarevisorer:

Ordinarie: Jan Ask (omval)
Suppleant: Lars Bergman (omval)

Övriga beslut på stämman

På stämman fastställdes styrelsens förslag till nya riktlinjer för verksamhetsstöd till SDF. Även förslaget till nya arvoden för styrelse och valberedning fastslogs.

Styrelsens förslag till stadgeändring

Två förslag till stadgeändringar klubbades igenom. Båda förslagen gällde tillägg till nuvarande stadgar.
2 kap. 1 § Tillägg: Styrelsen beslutar om stämman ska hållas på en fysisk plats eller genom elektronisk uppkoppling med deltagarna.
3 kap. 2 § Tillägg: Valberedningen ska även föreslå arvode för styrelsens ledamöter. Valberedningen ska samtidigt redovisa sitt förslag om arvode för styrelseledamöterna.

Sidan publicerades: 19 april 2024