Effektivt styrelsearbete: Strukturera upp styrelsens roller och arbetsuppgifter

Hur skapar föreningen en effektiv och väl fungerande struktur? Hur gör man styrelsemötena tydligare, effektivare och mer inspirerande? Välkommen till en digital utbildning om styrelsearbete och mötesstruktur.

Sidan uppdaterades: 18 januari 2024

Välkommen till den digitala utbildningen Effektivt styrelsearbete den 11 april kl. 18:00-19:30 via Teams.

Utbildare: Lina Stolpe och William Lind.

Utbildningens innehåll:

  • Styrelsens grunduppdrag
  • Stadgar och formalia
  • Viktiga styrdokument
  • Praktiska verktyg för att effektivisera styrelsearbetet
  • Mötesteknik
  • Att sätta kort- och långsiktiga mål
  • Hur föreningen kan fortsätta utveckla sitt styrelsearbete. Här ingår ett särskilt arbetsmaterial.

Sidan publicerades: 18 januari 2024