Armeniska Brottningsklubben satsar på hållbarhet

På mattan är det full fart när Armeniska Brottningsklubben håller i träning. Ett trettiotal barn ålar sig fram över mattan. Skratt och glädje blandas med fokus och respekt.

Sidan uppdaterades: 11 december 2023

Klubben har funnits i drygt två år och har sedan i våras gjort en satsning på hållbarhet med särskilt fokus på inkludering och jämlikhet. Aida Nazaryan är kassör i föreningen och en av de som driver projektet.

– Social hållbarhet är jätteviktigt för oss. Om vi vill skapa aktiva, ansvarsfulla medlemmar måste vi jobba med de här frågorna tidigt, säger hon.

Arbetet började med en workshop där medlemmar i styrelsen samlades för att diskutera begreppet hållbar utveckling och de globala målen tillsammans med en idrottskonsulent från RF-SISU Uppland.

Efter att ha identifierat vilka utvecklingsområden som är viktigast för föreningen skapade styrelsen en handlingsplan. Bland annat vill föreningen arbeta för en minskad ojämlikhet.

– Vi har många medlemmar som inte har svensk bakgrund. Som en del av projektet har vi genomfört utflykter tillsammans. Vi har åkt till slottet och kyrkan för att lära oss mer om svensk kultur, berättar Aida.

Aktiviteterna bygger en gemenskap hos medlemmarna och har varit uppskattat bland barnen, förklarar hon. Utöver utflykterna har föreningen genomfört en klädbytardag och skapat ett lånesystem så att brottardräkter och skor kan gå i arv i föreningen. På så sätt minskar kostnaderna för medlemmarna, och föreningen reducerar dessutom sitt klimatavtryck.

I samband med brottarträningarna avsätts också tid för att prata om värdegrundsfrågor; hur man beter sig på och av mattan samt vikten av att sköta andra delar av livet såsom skola och läxor.

– Vi tycker att det är viktigt att barnen får lära sig om frågor utöver idrotten. Vi ser att hela planeten påverkas av globala utmaningar och det är viktigt att agera, säger Aida.

Är din förening intresserad av att jobba med hållbarhetsfrågor? Ta kontakt med din idrottskonsulent.

Sidan publicerades: 11 december 2023