Representanter från Frötuna Innebandyförening, Hallstaviks Ryttarförening och Norrtälje Basket.

Ledare i fokus - ett seminarium som engagerade

Islandshästar, alpinåkning, volleyboll, karate, squash. Deltagarna som samlades på förra veckans seminarium hade ett brett spektrum av intressen, där den gemensamma nämnaren var en nyfikenhet kring det ideella engagemanget.

Sidan uppdaterades: 18 september 2023

Under kvällen föreläste Aron Schoug, doktor i pedagogik vid Stockholms universitet, om vad som motiverar och vad som kan hämma ideellt engagemang. På scenen tog även tre föreningsrepresentanter plats för att dela med sig av sina resor kring ledarförsörjning, ungdomsdelaktighet och uppmuntrande ledarskap.

Inre motivation - en viktig grundsten

– Det är skillnad på att bara ”göra jobbet” och att drivas av en inre motivation - den som gör att man arbetar även när ingen ser på, förklarar Aron Schoug.

Den inre motivationen är en viktig grundsten för ett långvarigt ideellt engagemang, menar Aron. För att uppleva en stark inre motivation måste flera psykologiska behov tillfredsställas. Den första faktorn handlar om samhörighet. Utan känslan av gemenskap och tillhörighet minskar chansen att en person väljer att engagera sig i föreningslivet. Därtill behöver personen i fråga känna sig kompetent, vilket kräver att det finns en tydlig bild av vad och hur man kan bidra till föreningens utveckling. Den sista pusselbiten handlar om autonomi, det vill säga möjligheten att vara delaktig och själv kunna styra över och påverka sina uppgifter. Att tillgodose dessa behov är inte alltid enkelt, fortsätter Aron Schoug.

– Det tar tid. Som förening behöver man bygga en kultur där det är normalt att be om hjälp och där man lägger ner tid på att lära känna varandra.

Livspussel, beslutsprocesser, sakfrågor och gruppdynamik

En vanlig kommentar när man ber någon att engagera sig är att tiden inte räcker till. Aron Schoug förklarar att livspusslet visserligen är en viktig faktor att ta hänsyn till, men att det ofta finns andra hinder som kan ligga bakom en motvilja eller tveksamhet till ideellt arbete. Som styrelse, eller valberedning, behöver man vara medveten om att dessa. Utöver livspusslet kan det vara så att personen i fråga inte känner att den får engagera sig i de sakfrågor som den brinner för. Föreningen behöver vara lyhörd inför vad individen tycker är intressant.

– Om jag vill vara ledare men tvingas lägga för mycket tid på att grilla korv eller sälja lotter kommer jag kanske hoppa av uppdraget.

För att råda bukt på detta problem rekommenderar Aron att föreningen har ett möjliggörande tillvägagångssätt, där man vågar satsa resurser på de idéer och förslag som medlemmarna faktiskt vill genomföra. Fungerande beslutsprocesser är också en förutsättning för engagemang. Om styrelsens beslut grundar sig i medlemmarnas åsikter ökar deras vilja att vara delaktiga. Slutligen uppmuntrar Aron Schoug föreningar att lägga tid på att vårda gruppdynamiken, genom att lära känna varandra och bygga relationer.

– Även styrelsen och ledarna behöver fungera som ett lag; inte bara idrottarna.

Panelsamtal

Tre föreningar som på olika sätt arbetat för att främja ideellt engagemang är Frötuna innebandy, Norrtälje Basketbollklubb och Hallstaviks Ryttarförening. Efter Aron Schougs föreläsning deltog representanter från dessa föreningar i ett panelsamtal där de delade med sig av sina erfarenheter. Vill du veta mer om hur dessa föreningar arbetat? Läs våra reportage:
Norrtälje Baskets ungdomsråd invigde nya utomhusplanen
Hallstaviks Ryttarförening tog helhetsgrepp kring föreningsutveckling
Innebandylek hos Frötuna Innebandyförening

Sidan publicerades: 18 september 2023