Illustration: Södra tornet

Utbildning: Ledare som lyssnar

Nu erbjuder vi nya utbildningstillfällen av den populära utbildningen Ledare som lyssnar - en uppföljning av Folkhälsomyndighetens webbaserade utbildning med samma namn. Ledare som lyssnar är en utbildning om att stärka psykisk hälsa hos barn och unga.

Sidan uppdaterades: 8 augusti 2023

På utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du som ledare kan vara ett så bra stöd som möjligt för barn och unga. Utbildningen vänder sig även till dig som är ledare för barn och unga som har en NPF-diagnos. Utbildningen utgår från de fyra kapitlen i Folkhälsomyndighetens webbaserade utbildning Ledare som lyssnar:

  1. Vad är psykisk hälsa?
  2. Hur kan du stärka psykisk hälsa?
  3. Hur kan du upptäcka att någon mår dåligt?
  4. Hur kan du lyssna och ger stöd?

Under utbildningen går vi igenom utvalda delar av dessa kapitel och fakta varvas med gruppdiskussioner.

Utbildare

Utbildare är Stefan Forsman, Hedda Forsman och Matilda Jakobsson Blom.

Datum, plats och anmälan

26 september kl. 18:00-20:00 på IFU Arena. Anmäl dig här
6 november kl. 18:00-20:00 på IFU Arena. Anmäl dig här

Dessa utbildningstillfällen genomförs i samverkan med IFU Arena.

Är det många ledare i föreningen som vill gå utbildningen? Då kan föreningen välja att arrangera utbildningen internt. Kontakta i så fall din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning kan föreningen ansöka om stimulansmedel för deltagande ledares lag/träningsgrupp för att:

  • Genomföra en informations- och/eller rekryteringssatsning för att rekrytera barn och unga med funktionsnedsättning.
  • Arvodera en person i föreningen som kan assistera vid aktiviteter för barn med behov av stöd.
  • I samverkan med RF-SISU Uppland genomföra en folkbildningsinsats i föreningen med syfte att göra verksamheten mer tillgänglig för alla.

Sidan publicerades: 8 augusti 2023