Foto: Tobias Sterner

Efter coronapandemin: Idrottandet ökar bland barn och unga

Deltagandet i uppländska idrottsföreningars aktiviteter ökade under 2022 jämfört med 2021. Men jämfört med tiden innan pandemin är det fortfarande en liten minskning. Det visar nya LOK-stödssiffror för 2022.

Sidan uppdaterades: 19 april 2023

Under pandemiåren 2020 och 2021 sjönk deltagandet inom idrottsrörelsens verksamhet i hela landet. Även om deltagandet i uppländska idrottsföreningar också minskade kraftigt under de här åren var minskningen inte riktigt lika stor som i övriga landet.*

Idrottandet ökar

Nya LOK-stödssiffror för 2022 visar alltså att idrottsdeltagandet återigen ökar. Mellan 2021 och 2022 ökade antal deltagartillfällen i Uppland med 13 procent.

Mellan år 2019 och 2022 har antal deltagartillfällen bara minskat med en procent i Uppland. Uppland är det RF-SISU distrikt i Sverige där minskningen mellan 2019 och 2022 har varit lägst, men inom vissa idrotter syns fortfarande stora minskningar.

− Det är roligt att se så mycket verksamhet i distriktets idrottsföreningar. Många idrotter har inte bara kommit tillbaka till aktivitetsnivåerna innan pandemin utan även förbi. Men det finns också idrotter och föreningar som har stora utmaningar och de behöver vi fortsätta att stödja och stärka, säger Dag Söderberg, distriktsidrottschef hos RF-SISU Uppland.

Stora skillnader mellan idrotterna

Skillnaden mellan olika idrotter är stor där några idrotter har fortsatta utmaningar medan andra har återhämtat sig till samma nivåer som innan pandemin eller till och med ökat.

I Uppland har idrotter som basket, boxning och volleyboll vuxit rejält mellan 2021 och 2022. Inom volleyboll har antal deltagartillfällen ökat med hela 90 procent sedan 2019. Badminton, danssport och skolidrott är exempel på idrotter som fortsatt har stora utmaningar. Badminton har ett tapp på omkring 40 procent av antal deltagartillfällen jämfört med 2019.

2,5 miljoner kronor i återstartsstöd

RF-SISU Uppland genomförde sommaren 2022 en enkätundersökning som visade att en tredjedel av föreningarna den närmsta tiden skulle fokusera på att återstarta verksamheten efter coronapandemin. Och det har föreningarna gjort. Under 2022 fördelade RF-SISU Uppland nästan 2,5 miljoner kronor till uppländska idrottsföreningar i återstartsstöd, ett stimulansstöd för att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar efter coronapandemin.

− Många föreningar påverkades starkt under pandemin, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Konsekvenserna av pandemin är fortfarande kännbara och kommer att vara så under lång tid framöver. Därför behöver vi fortsätta att stödja föreningarna, både ekonomiskt och på andra sätt för att få fler barn, unga och ledare till idrotten, avslutar Dag Söderberg.

*Det enda RF-SISU distrikt som inte tappade fler deltagartillfällen procentuellt än Uppland var Stockholm.

Sidan publicerades: 19 april 2023