Foto: Bildbyrån

Processträff: Ledarförsörjning

I RF-SISU Upplands årliga föreningsenkät framkom att många idrottsföreningar upplever svårigheter i att rekrytera och behålla föreningsledare. Känner du igen det i din egen förening? Då är det här en träff för dig!

Sidan uppdaterades: 17 mars 2023

På processträffen kommer deltagarna att få konkreta verktyg för hur föreningen kan rekrytera och behålla föreningsledare. Under kvällen kommer deltagarna också att få påbörja arbetet med att skapa en handlingsplan för föreningens ledarförsörjning.

Välkommen till en processträff om ledarförsörjning den 17 maj kl. 18:00-21:00. Träffen genomförs på IFU Arena i Uppsala. Anmäl dig här

Vi rekommenderar att minst två personer per förening deltar på träffen.

Träffens innehåll:

  • Kompetensutveckling om ideellt engagemang och hur idrottsföreningar kan arbeta med ledarförsörjning.
  • Arbete i föreningen med att skapa en handlingsplan med stöd av en processledare från RF-SISU Uppland.
  • Gemensam diskussion och erfarenhetsutbyte utifrån hur föreningen kommer att arbeta vidare med frågan.

Projektstöd

Efter processträffen finns möjlighet för deltagande föreningar att söka ekonomiskt stöd från Proiektstöd IF Återstart för att förverkliga handlingsplanen.

Sidan publicerades: 17 mars 2023