Illustration: Södra tornet

Utbildning: Ledare som lyssnar

Nu erbjuder vi ett nytt utbildningstillfälle av den populära utbildningen Ledare som lyssnar - en uppföljning av Folkhälsomyndighetens webbaserade utbildning med samma namn. Ledare som lyssnar är en utbildning om att stärka psykisk hälsa hos barn och unga.

Sidan uppdaterades: 6 februari 2023

På utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du som ledare kan vara ett så bra stöd som möjligt för barn och unga. Utbildningen vänder sig även till dig som är ledare för barn och unga som har en NPF-diagnos. Utbildningen utgår från de fyra kapitlen i Folkhälsomyndighetens webbaserade utbildning Ledare som lyssnar:

  1. Vad är psykisk hälsa?
  2. Hur kan du stärka psykisk hälsa?
  3. Hur kan du upptäcka att någon mår dåligt?
  4. Hur kan du lyssna och ger stöd?

Under utbildningen går vi igenom utvalda delar av dessa kapitel och fakta varvas med gruppdiskussioner.

Utbildare

Utbildare är sedan tidigare Stefan Forsman och Matilda Jakobsson Blom. I år kompletterar 20-åriga Hedda Forsman utbildarteamet. På utbildingen berättar Hedda om sin ADHD-diagnos, som hon fick i övre tonåren, och om de utmaningar hon har haft under sin uppväxt, både inom och utanför idrotten.

Anmälan

Nästa utbildningstillfälle är den på IFU Arena den 13 mars kl. 18:00-20:00. Anmäl dig här
Det här utbildningstillfället genomförs i samverkan med IFU Arena.

Är det många ledare i föreningen som vill gå utbildningen? Då kan föreningen välja att arrangera utbildningen internt. Kontakta i så fall din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning kan föreningen ansöka om stimulansmedel för deltagande ledares lag/träningsgrupp för att:

  • Genomföra en informations- och/eller rekryteringssatsning för att rekrytera barn och unga med funktionsnedsättning.
  • Arvodera en person i föreningen som kan assistera vid aktiviteter för barn med behov av stöd.
  • I samverkan med RF-SISU Uppland genomföra en folkbildningsinsats i föreningen med syfte att göra verksamheten mer tillgänglig för alla.

Fakta om utbildningen

Utbildningen Ledare som lyssnas genomförs i samverkan med Uppsala kommun och genomfördes första gången i november 2021. Sedan dess har vi hållit 16 föreläsningar för över 200 personer från 22 föreningar.

Sidan publicerades: 6 februari 2023