Foto: Eva Dovebris

Prova på-dag på drygt 40 skolor för 8 500 barn

Fredag den 30 september är det dags för Idrottens dag! På 43 skolor runt om i Uppland kommer nästan 8 500 barn att få prova på olika idrotter och inspireras till aktivitet och rörelse.

Sidan uppdaterades: 20 januari 2023

På fredag, den 30 september, arrangeras Idrottens dag runt om i landet. Totalt deltar omkring 500 skolor och över 100 000 barn kommer att få möjlighet att röra på sig och testa olika idrotter. I Uppland deltar 43 skolor fördelat på nio av distriktets tio kommuner och omkring 8 500 barn kommer att få testa olika aktiviteter.

- Med Idrottens dag vill vi bygga broar mellan skolan, barnen och idrotten. Vi hoppas att fler barn får upptäcka hur roligt det är med rörelse och fysisk aktivitet och därigenom hitta glädjen och gemenskapen i en idrottsförening. Målet är att fler ska vilja, våga och kunna idrotta hela livet, även de barn som idag är minst aktiva, säger Wilhelm Widerholm, projektledare för Idrottens dag hos RF-SISU Uppland.

Mycket att prova på under Idrottens dag

På Idrottens dag får barnen prova på många olika aktiviteter, både sådana som skolorna själva håller i och aktiviteter som arrangeras av lokala idrottsföreningar. I och omkring Centrum för idrott och kultur (CIK) i Knivsta kommer barn från Högåsskolan och Ängbyskolan att få testa på ishockey, padel, ridsport och mycket mer.

En av föreningarna som kommer att delta är Olunda Ryttarförening. De kommer att ha med sig käpphästar och hinder och barnen kommer att få prova på käpphästridning, en aktivitet som brukar vara mycket uppskattad.

- Vi vill vara med på Idrottens dag för att visa vilka möjligheter som finns i vår förening. Vi har ett samverkansprojekt med RF-SISU Uppland som heter Rörelse är glädje och det är just det vi vill dela med oss av – rörelse och glädje, säger Eva Gunsäter från Olunda Ryttarförening.

Både Högåsskolan och Ängbyskolan ser fram emot Idrottens dag och tycker att det ska bli kul med en gemensam aktivitet.

- Idrottens dag blir en möjlighet för våra elever att upptäcka nya former av rörelse och aktiviteter, vilket kan gynna dem i deras utveckling. Det är också ett bra tillfälle för dem att ta del av det föreningsliv som finns i närsamhället och samhället i stort, säger Christopher Ledin, biträdande rektor på Ängbyskolan.

På Idrottens dag i Bålsta kommer barn från Grundsärskolan Gröna Dalenskolan, Gröna Dalenskolan och Slottsskolan att få testa på allt från bowling och konståkning till handboll och innebandy. En av föreningarna på plats är Bålsta Idrottsförening som kommer att arrangera Hand the ball, streethandboll med en mix av många olika rörelseformer.

- Idrottens dag är ett fantastiskt initiativ för att barn ska få möjlighet att få prova på många olika sporter. Vi ser fram emot att träffa alla barn på Idrottens dag! Den här dagen hoppas vi också få tillfälle att träffa andra föreningar och möta andra ledare i kommunen. Självklart hoppas vi att några barn som provar handboll på Idrottens dag vill komma och spela handboll med oss i klubben också, säger Marie Norelius, ordförande i Bålsta Idrottsförening.

Rörelsesatsning i skolan skapar förutsättningar för alla barn

Flera av skolorna som deltar på Idrottens dag arbetar med Rörelsesatsning i skolan tillsammans med RF-SISU Uppland. Ängbyskolan har deltagit i Rörelsesatsningen sedan hösten 2021. Anna Hammarhjelm är rektor på Ängbyskolan och berättar att satsningen har bidragit till att skapa samsyn bland personal, elever och vårdnadshavare kring vikten av att öka elevernas rörelse under skoldagen.

- Rörelsepauser i klassrummet under lektionstid är numera en naturlig del i flertalet klassrum. Vi ser också en ökad aktivitet under rasterna där fler elever är aktiva, säger Anna Hammarhjelm.

Idrottens dag en del av European School Sports Day

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör av Idrottens dag tillsammans med RF-SISU Uppland, övriga 18 RF-SISU-distrikt samt lokala idrottsföreningar. Idrottens dag är också en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. I år deltar över 40 länder, med det gemensamma budskapet #BeActive.

Deltagande skolor per kommun

Uppsala
Björklingeskolan, Bälinge skola, Eriksskolan, Flogstaskolan, Gamla Uppsala skola, Liljeforsskolan, Musiklådan, Nåntunaskolan, Pluggparadiset, Ramsta skola, Skyttorps skola, Stordammens skola, Sverkerskolan, Uppsävjaskolan, Von Bahrs skola, Växthusets skola, Västra Stenhagenskolan, Ångelstaskolan och Östra Stenhagenskolan

Enköping
Enöglaskolan, Grillbyskolan, Robinson Fanna Tellusskolan, Robinson Husberg, Robinson Svedia Tellusskolan och Västerängsskolan

Håbo
Gransäterskolan, Gröna Dalenskolan, Grundsärskolan Gröna Dalen, Läraskolan, Slottsskolan, Västerängsskolan

Knivsta
Högåsskolan, Margarethaskolan, Walloxskolan och Ängbyskolan

Norrtälje
Bålbroskolan, Köpmanholms skola, Vätö skola

Tierp
Tallbacksskolan

Sigtuna
Råbergsskolan, S:t Pers skola

Älvkarleby
Bodaskolan, Sörgärdets skola, Älvboda friskola

Östhammar
Österbyskolan

Toppbilden: Barn på Bålbroskolan i Rimbo får prova på tennis med Rimbo Tennisklubb på Idrottens dag 2021

Sidan publicerades: 20 september 2022