Samverka med oss

Sidan uppdaterades: 21 februari 2024

Vare sig din förening vill skapa engagemang, få fler ledare, jobba med styrelseutveckling – eller något helt annat – så är föreningsbesöket en bra start. Det är där samverkan med RF-SISU Uppland tar sin början. Vi kommer till din förening, utan kostnad, för att göra en plan utifrån föreningens behov.

I samarbetet med oss får varje förening och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) en idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Det är idrottskonsulenten du vänder dig till när du har frågor rörande verksamheten. Kontakta din förenings idrottskonsulent

Tillsammans med din förening kan vi hjälpa till att genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Din förenings behov styr vår verksamhet!

Vi besöker dig och din förening

Centralt i en idrottskonsulents arbete är att besöka föreningar för att vara ett stöd i föreningens föreningsutvecklings- och folkbildningsarbete. Besöket kan se ut på olika sätt och fylla olika funktioner, bland annat kan vi agera bollplank i föreningens vardagliga verksamhet. Utifrån föreningens egna önskemål kan vi också göra en enklare eller djupare analys av föreningens utvecklings- eller utbildningsbehov eller hjälpa till vid ansökan om projektstöd eller andra ekonomiska stöd.

Föreningsbesök på olika sätt

Ett föreningsbesök kan ske med många olika personer och grupper i föreningen, till exempel med:

  • en utsedd kontaktperson till RF-SISU Uppland
  • ordförande och/eller övriga styrelseledamöter
  • anställda
  • kommittéer, arbetsgrupper eller tränargrupper

Anledningarna till föreningsbesöket kan vara flera, till exempl:

  • utifrån behov starta olika utbildningsinsatser i föreningen.
  • utifrån ett nuläge ta fram en utbildningsplan.
  • följa upp och utvärdera pågående utbildningsverksamhet.
  • lära känna föreningens verksamhet, stärka samverkan och relationer.
  • ge tips och stöd kring finansiering tex Idrottslyftet, projektstöd, kommunala bidrag med mera.

Föreningens behov styr

Föreningsbesöket kan på många sätt bli föreningens nystart på året. Ett besök då man rätar ut frågetecken, kollar nuläge och drar upp planer för året som kommer. Exakt hur föreningsbesöket utformas beror förstås på många olika faktorer såsom föreningens storlek, hur mycket föreningen brukar samarbete med RF-SISU Uppland och vilka utmaningar som just det året finns på kartan. Vissa föreningar har bara ett besök per år medan andra brukar planera in flera träffar.

Oavsett hur mycket samverkan föreningen brukar ha tillsammans med RF-SISU Uppland är det alltid föreningens behov som styr vad som ska göras och i vilken omfattning.

Sidan publicerades: 26 september 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Visa att din förening samverkar med oss! Använd puffar och logotyper på webben och i inbjudningar. Kontakta din idrottskonsulent för att få original i .png eller .jpg