Foto: Bildbyrån

Om lärgrupper och lärgruppsledare

Sidan uppdaterades: 21 december 2022

Utveckla din förening genom att samtala om viktiga och värdefulla frågor i en lärgrupp. Gemensamma samtal sätter idéer i rörelse, skapar kraft i arbetet och ger möjlighet till gemensamt lärande. RF-SISU Uppland hjälper dig och din förening att komma igång och kan bidra med bra verktyg för lärande.

En lärgrupp bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del av och dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv till varandra. Samtalet sker i mindre grupper kring det som är aktuellt, relevant och angeläget för er förening.

Lärgruppen som metod fungerar bra för sånt som många föreningar ofta gör och efterfrågar; att lära nya saker, idéarbeta, planera, utvärdera och reflektera. Den riktar sig sig till ledare, tränare, styrelse, föräldrar, utövare och funktionärer.

Lärgruppen kan växla upp kvalitén på samtal som redan pågår i föreningen. Till exempel att utveckla ett arrangemang, prata om normer och värderingar, vad som är bra att äta när man tränar eller hur man skapar delaktighet och ökar engagemanget i föreningen. Det är intresset och er vilja till utveckling som styr ämnet. Till er hjälp i samtalen har ni reflektions- och samtalsfrågor – en lärgruppsplan.

Kontakta oss när ni vill starta en lärgrupp

Kontakta alltid din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland när ni vill starta en lärgrupp i föreningen. Vi har då möjlighet att bidra med ett stöd, via vårt folkbildningsanslag. Det kan handla om att ta kostnader för lärande material, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera. Lärgruppen rapporterar ni sedan in via IdrottOnline. Hör med oss om du behöver hjälp.

Kontakta våra idrottskonsulenter

Så här funkar en lärgrupp

Alla lärgrupper ska ha en lärgruppsledare

Alla i lärgruppen förväntas delta aktivt men någon behöver ta på sig ledartröjan och axla rollen som lärgruppsledare. Lärgruppsledaren behöver inte vara expert i ämnet och ha svar på alla frågor, utan hjälper till att fördela ordet, hålla tråden och se till att alla kommer till tals.

Läs mer om lärgruppsledarens roll Pdf, 469 kB.

När och var som helst

En lärgrupp kan genomföras när och var som helst – i styrelserummet, i omklädningsrummet, i stallet eller runt fikabordet i klubbstugan. Träffarna genomförs antingen i anslutning till någon av era redan planerade sammankomster eller under en eller flera helt separata träffar.

Ni bestämmer hur ofta och hur länge ni vill träffas

En lärgrupp pågår under totalt minst 3 utbildningstimmar (á 45 minuter) och har minst 3 deltagare, inklusive lärgruppsledaren. Erfarenhetsmässigt rekommenderar vi att lärgruppen består av 6–9 deltagare och att varje träff är 1–3 timmar lång. Ni planerar själva hur ofta, hur länge och när ni ska träffas och vad ni vill samtala, idearbeta, planera eller lära er mer om.

Deltagarnas ålder

Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Under förutsättning att verksamheten är pedagogisk och tidsmässigt är anpassad för målgruppen kan barn från 7 år delta i lärgruppen.

Digital lärgrupp

Det går alldeles utmärkt att genomföra en lärgrupp digitalt. En digital lärgrupp bygger, precis som den fysiska, på att en mindre grupp människor träffas för att samtala, lära sig mer om eller utveckla något.

Registrering och rapportering

Att genomföra en lärgrupp eller någon av de andra formerna för folkbildning innebär ett visst administrativt arbete. Redovisningen är en förutsättning för att din förening ska få tillgång till det stöd som vi på RF-SISU Uppland erbjuder.

Så redovisar du en lärgrupp Pdf, 87 kB.

Berätta att ni gör det här tillsammans med RF-SISU Uppland

Alla som som deltar i en lärgrupp ska känna till att den genomförs tillsammans med oss på RF-SISU Uppland. Det är viktigt då det handlar om att säkerställa att din förening ska kunna ta del av de resurser som RF-SISU Uppland har för att genomföra folkbildning i föreningen. Välkommen som deltagare i en lärgrupp Pdf, 1 MB. är ett informationsmaterial som du med fördel kan dela ut eller gå igenom med deltagarna i lärgruppen.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022