Foto: Bildbyrån

Kompetensstöd

Sidan uppdaterades: 21 december 2022

Förenings- och förbundsutveckling

I samarbetet med oss får varje förening och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) en idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Det är idrottskonsulenten du vänder dig till när du har frågor rörande verksamheten. Kontakta din förenings idrottskonsulent

Barn- och ungdomsidrott

Hos RF-SISU Uppland finns Jonas Värm som är sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott. Om du eller din förening önskar stöd och hjälp i frågor som är relaterade till idrottens värdegrund, anvisningarna för barn- och ungdomsidrott eller idrottsrörelsens uppförandekod, kontakta Jonas för stöd, hjälp och rådgivning. Kontakt: Jonas Värm, jonas.varm@rfsisu.se eller 0704-52 56 96

Inkluderande idrott

Hos RF-SISU Uppland finns Eva Dovebris som är sakkunnig inom inkluderande idrott. Om du eller din förening önskar stöd och hjälp i frågor som är relaterade till normer inom idrotten samt attityder och värderingar för att individers olikheter ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas, kontakta Eva.
Kontakt: Eva Dovebris, eva.dovebris@rfsisu.se eller 0703497028

Idrottsrörelsen och skolan

Hos RF-SISU Uppland finns Wilhelm Widerholm som ansvarar för att skapa förutsättningar för samverkan mellan idrottsföreningar och skolor. Om du eller din förening önskar stöd och hjälp i kontakten med skolor eller tips och råd kring att anordna till exmepel prova på-verksamhet eller idrottsverksamhet under och i anslutning till skoldagen, kontakta Wilhelm.
Kontakt: Wilhelm Widerholm, wilhelm.widerholm@rfsisu.se eller 0720856992.

Sidan publicerades: 25 november 2022