Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Sidan uppdaterades: 3 oktober 2023

Projektstödet ger din förening ekonomiska förutsättningar att utveckla barn- och ungdomsverksamheten i enlighet med utvecklingsresorna En ny syn på träning och tävling samt Ett stärkt ledarskap.

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för:

 • Ungdomsdelaktighet
 • Prova på fler idrotter
 • Jämställd och jämlik förening
 • Hållbar idrottsförening
 • Ledarstödjare
 • Trygghetsperson i förening
 • Världens bästa idrottsförening

Ungdomsdelaktighet

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för ungdomar 13-20 år. Föreningen kan få ett stöd på 5 000 kronor för att ungdomarna ska genomföra en workshop tillsammans med en idrottskonsulent från RF-SISU Uppland. Workshopen ger ungdomarna möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Ungdomarnas idéer och förslag ska presenteras för föreningens styrelse. Därefter finns möjlighet att söka ytterligare ekonomiskt stöd för det ungdomarna vill genomföra.

Prova på en annan idrott

Föreningar kan söka stöd för att, i samverkan med andra föreningar/sektioner, möjliggöra för en träningsgrupp med ungdomar 13-20 år att prova på en annan idrott. Aktiviteten ska genomföras vid minst tre tillfällen. Varje förening/sektion gör en egen ansökan och kan få ett stöd på 3 000 kronor vardera.

Jämställd och jämlik förening

Föreningar kan söka stöd för att utveckla sin verksamhet till att bli mer jämställd och jämlik. Jämlikhet omfattar samtliga sju diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). Föreningen kan få ett stöd på 20 000 kronor för att genomföra satsningen som består av fyra steg:

 • Öka kunskapen genom föreläsningar och processer.
 • Fördjupa kunskapen genom arbete i lärgrupper.
 • Identifiera nuläget med en nulägesanalys.
 • Blicka framåt genom att sätta mål och skapa planer.

Läs mer om Jämställd och jämlik förening här

Hållbar idrottsförening

Föreningar kan söka stöd för att utveckla sin verksamhet till att bli mer hållbar. För idrottsrörelsen handlar hållbarhet om att vi ska ta ansvar för miljöpåverkan och bidra till folkhälsa, demokrati, inkludering, människors egenmakt och en sund ekonomi. Föreningen kan få ett stöd på 20 000 kronor för att genomföra satsningen som består av fyra steg:

 • Öka kunskapen genom utbildningar/föreläsningar med efterföljande samtal.
 • Identifiera nuläget genom en nulägesanalys/självskattning, val av utvecklingsområde att fördjupa sig inom.
 • Fördjupa kunskapen genom arbete i lärgrupper.
 • Skapa en hållbarhetsplan.

Läs mer om Hållbar idrottsförening här

Ledarstödjare

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd på 10 000 kronor för att delta i satsningen Ledarstödjare. Satsningen innebär att föreningen utser två eller flera mentorer, så kallade ledarstödjare, som får till uppgift att stötta de andra ledarna i föreningen. Läs mer om Ledarstödjare här

Trygghetsperson i förening

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd på 10 000 kronor för att delta i satsningen Trygghetsperson i förening. Satsningen innebär att föreningen utser två personer som får till uppgift att verka för en trygg och inkluderande idrottsmiljö i föreningen. Läs mer om Trygghetsperson i förening här

Världens bästa idrottsförening

Föreningar kan söka stöd för att förebygga avhopp och få fler aktiva att stanna kvar inom idrotten. Föreningen kan få ett stöd på 35 000 kronor för att genomföra satsningen i fem steg:

 • Inhämta kunskap och skapa policy
 • Skapa förutsättningar för framgång
 • Folkbilda och utbilda
 • Praktisk föreningsutveckling
 • Utvärdering och handlingsplan

Föreningen kan få ett stöd på 5 000 kronor för att genomföra satsningen i ett steg:

 • Inhämta kunskap och skapa policy

Sidan publicerades: 14 november 2022